Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De MBO raad heeft onlangs alarm geslagen over de steeds meer toenemende diplomafraude. De vervalste diploma’s circuleren vooral in de sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de installatietechniek en de zorg.

In dit artikel wordt stilgestaan bij wat je tijdens het sollicitatieproces kunt doen om te voorkomen dat je een werknemer in dienst krijgt met een vervalst diploma. Maar ook wat je kunt doen als je er pas na indiensttreding achter komt dat de werknemer gelogen heeft over zijn diploma. Kun je dan tot ontslag overgaan?

Vóórkomen is beter dan genezen: zorgvuldige sollicitatieprocedure

Zorgvuldige selectie is natuurlijk belangrijk. Helaas kun je als werkgever er niet blindelings op vertrouwen dat de verstrekte diploma’s echt zijn. Diploma’s worden nagemaakt. Er zijn zelfs online bedrijven die diploma’s tegen betaling verstrekken.

Om diplomafraude te voorkomen is het belangrijk dat je het diploma niet alleen verifieert op echtheidskenmerken. Een vals diploma is namelijk vaak moeilijk van echt te onderscheiden. Het is daarom raadzaam om van de werknemer een (digitaal) uittreksel te vragen uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat register bevat diplomagegevens van vrijwel alle erkende onderwijsinstellingen. Dit uittreksel kan alleen de sollicitant opvragen, dit kan hij doen met zijn DigiD. Weigert de sollicitant dit uittreksel op te vragen, dan weet je genoeg. Je zult deze werknemer dan natuurlijk niet in dienst nemen.

Maar wat als je er pas na indiensttreding achter komt?

De wet is duidelijk: een sollicitant mag de werkgever niet misleiden met vervalste diploma’s. Dit wordt in de wet zelfs als dringende reden voor een ontslag op staande voet genoemd.

Tegelijkertijd geldt wel dat je als werkgever ook een verantwoordelijkheid hebt. De werkgever heeft namelijk een onderzoeksplicht en moet voortvarend handelen. Dit laatste betekent dat je direct moet ingrijpen wanneer de werknemer na aandringen niet overgaat tot het verstrekken van het diploma (of het uittreksel van DUO) of wanneer je aanwijzingen hebt dat het een vals exemplaar is. Je zult de werknemer dan dus op z’n minst op non-actief moeten stellen en nader onderzoek moeten doen.

Vermoed je dat één van je werknemers een vals diploma heeft en weet je niet goed hoe je hiermee moet omgaan? Bel gerust even om te overleggen. Gratis en vrijblijvend.

Vanzelfsprekend moet het dan wel om diploma’s gaan die relevant zijn voor de betreffende functie. En de werknemer moet weten dat dat diploma vereist is. Dit laatste betekent dat het vereiste diploma nadrukkelijk in de vacaturetekst moet zijn opgenomen of in het sollicitatiegesprek aan de orde zijn geweest. Met andere woorden: de werknemer moest dus weten dat hij zonder dit diploma niet zou zijn aangenomen.

Of toch beter een ontbindingsverzoek?

Twijfel je eraan of de feiten en omstandigheden voldoende zijn voor een ontslag op staande voet, dan kun je er ook voor kiezen om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. De werknemer heeft immers zodanig verwijtbaar gehandeld door onjuiste gegevens te verstrekken, dat van jou niet kan worden verwacht dat je de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Een verstoorde arbeidsrelatie zal dan ook snel aan de orde zijn, wanneer vaststaat dat de werknemer je ‘aan het lijntje heeft gehouden’ of keihard tegen je heeft gelogen.

“De werknemer moet weten dat hij zonder het diploma niet zou zijn aangenomen”.

De werknemer blijkt al jaren naar volle tevredenheid te werken

Het komt ook voor dat je pas na jaren ontdekt dat een werknemer bij indiensttreding een vals diploma heeft verstrekt. Kun je dan nog maatregelen nemen? Uit de rechtspraak blijkt dat dit wat lastiger is. Dit hangt af van de soort functie. Wanneer het diploma nodig is om bekwaam of bevoegd te zijn om de functie uit te oefenen heb je meer kans van slagen dan wanneer dit niet het geval is.

Discussie voorkomen

Om discussies te voorkomen is het een overweging waard om van elke sollicitant een uittreksel te vragen uit het diplomaregister van DUO. Je hebt dan (meer) zekerheid over de echtheid. Lukt het écht niet om het uittreksel voor de datum van indiensttreding te ontvangen, dan is het raadzaam om een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen: wordt het uittreksel niet binnen één maand na indiensttreding verstrekt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op dat moment van rechtswege. Dit voorkomt allerlei lastige procedures en kosten.

Vragen?

Mocht je te maken hebben met een soortgelijke situatie, neem dan contact met ons op. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we de juiste route uitstippelen.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon