Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De re-integratieplicht van de werkgever is niet oneindig 

In de top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg van 2020, is deze uitspraak op plek 6 geëindigd. Lees hier meer over de re-integratieplicht van de werkgever.

Hoe ver reikt de re-integratieplicht van de werkgever?

Annet werkt al sinds 1998 bij haar werkgever en is dus nog van voor het ‘digitale tijdperk’. Ze werkt als verzorgende in de thuiszorg en vanaf 2015 is veel van haar werk digitaal geworden (dossiers bijhouden, planning controleren, etc.). Annet heeft een medische oogaandoening waardoor zij geen beeldschermwerk kan verrichten. De digitale werkzaamheden zijn voor haar nu een probleem. Ze is daarvoor afhankelijk van de hulp van collega’s.

Werkzaamheden lukken op zich prima, maar alleen met hulp van collega’s

In eerste instantie lijkt dit geen probleem, maar na een gesprek in september 2018 wordt haar medegedeeld dat de hulp van haar collega’s niet structureel kan zijn. Zeker gezien de verdergaande digitalisering en de privacywetgeving, moet Annet uiteindelijk zelfstandig het werk kunnen doen. Per brief (!!) ontvangt Annet bericht van haar werkgever. Hierin wordt medegedeeld dat per 15 oktober 2018 de loonbetaling over de uren waarvoor Annet door haar aandoening geen werk kan verrichten, wordt bijgesteld naar 70%. Na 104 weken ziekte zal hiervoor de loondoorbetalingsverplichting eindigen.

Ondertussen wordt een re-integratietraject opgestart om te kijken naar mogelijkheden en oplossingen.

Volledige ziekmelding: zelfstandig digitaal kunnen werken is essentieel

Een jaar met veel onderzoeken verstrijkt. Visio adviseert om administratieve ondersteuning in te zetten om Annet te begeleiden. De werkgever heeft daar geen trek in en tot grote schrik van Annet wordt zij met ingang van 10 oktober 2019 volledig ziek gemeld. De werkgever is tot het inzicht gekomen dat het inzien en rapporteren in het zorgdossier en het gebruikmaken van het elektronisch cliëntdossier onlosmakelijk verbonden met het zelfstandig kunnen werken in de thuiszorg. Bovendien vinden zij dat de tijdelijke aanpassingen risico’s met zich meebrengen ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en privacy. De werkgever concludeert dat Annet vanwege haar beperkingen niet in staat is haar functie volledig uit te voeren. De werkgever zegt dat er geen passende hulpmiddelen zijn die structureel ingezet kunnen worden, zodat gezamenlijk gezocht moet worden naar ander werk binnen of buiten de organisatie.

Een vervroegde WIA wordt niet toegekend, de complexiteit wordt steeds groter

Intussen wordt voor Annet een vervroegde WIA aangevraagd. Het UWV besluit op 28 april 2020 echter dat deze niet wordt toegekend. Annet kan namelijk meer dan 65% verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ‘ziek’ was. Overigens oordeelt het UWV dat de werkgever genoeg heeft gedaan aan re-integratie en dat daarom geen loonsanctie zal worden opgelegd. Dat laatste is goed nieuws voor de werkgever.

Kan Annet weer aan het werk?

Annet is perplext en laat het er niet bij zitten. Ze gaat bij de kantonrechter in bezwaar tegen deze beslissing van het UWV. Zij vordert dat zij de werkzaamheden kan hervatten, daarbij kunnen de digitale taken met hulp van haar collega’s worden gedaan. En ze vraagt een 100% doorbetaling van haar salaris.

De kantonrechter wijst dit verzoek af en is het met de werkgever eens. De digitale werkzaamheden zijn onderdeel van de bedongen arbeid. De rechter vindt dat redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden dat de digitale taken door collega’s, al dan niet tezamen met een voorziening via UWV, worden uitgevoerd. Daarvoor zijn de werkzaamheden te uitvoerig en frequent. Feitelijk zou er de hele dag iemand met Annet moeten meelopen.

In de praktijk: re-integratiedossiers zijn vaak hoofdpijndossiers

Re-integratie; wat is redelijk en wat is haalbaar? Wanneer is de grens bereikt? Wat mag een werkgever van een werknemer vragen en wat mag een werknemer van de werkgever in alle redelijkheid verwachten? Het kan heel zinvol zijn om daar tijdig informatie over in te winnen.

Dit is een bewerkte uitspraak. Wil je het origineel lezen op rechtspraak.nl? Klik dan hier

Terug naar de top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon