Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Misschien heb je er al over gehoord of gelezen: de ‘Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Op 1 augustus 2022 moet deze Europese richtlijn zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Wat de richtlijn inhoudt? Hij geeft je medewerkers duidelijkheid en zekerheid over hun arbeidsvoorwaarden. Er komen bijvoorbeeld nieuwe regels voor het vergoeden van studiekosten. En voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden.

Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen uit het wetsvoorstel:

Studiekostenbeding

Op dit moment ben je als werkgever verplicht te zorgen voor scholing die je medewerker nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Hiervoor kun je nu nog een studiekostenbeding sluiten, als je dat zou willen. Straks moet je deze verplichte scholing kosteloos aanbieden.  Dit geldt alleen voor opleidingen die je van de wet of cao moet aanbieden. Dat zijn in ieder geval de verplichte opleidingen op het gebied van veiligheid en voor het bijhouden van vakbekwaamheid.

Goed om te weten: op grond van tekst van het wetsvoorstel lijkt het verbod van een studiekostenbeding niet te gelden voor beroepsopleidingen voor de zogenoemde “gereglementeerde beroepen”. Hier kun je denken aan de functie van verpleegkundige. Dat zou betekenen dat je voor deze studiekosten nog wel een studiekostenbeding kunt afspreken. Uiteraard moeten we de definitieve wettekst afwachten.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Op dit moment is er niets geregeld in de wet over het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit gaat veranderen. Je kunt geen nevenwerkzaamhedenbeding meer opnemen in de arbeidsovereenkomst. Je medewerker kan dus meerdere werkgevers hebben.

Na invoeren van de wet is een nevenwerkzaamhedenbeding niet meer geldig. Behalve als er een rechtvaardigingsgrond is. Denk aan gezondheid en veiligheid, belangenverstrengeling of de bescherming van bedrijfsgegevens.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Het doel van de Europese richtlijn is om je medewerkers meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun arbeidsvoorwaarden. Als werkgever moet je bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bepaalde voorwaarden vóóraf laten weten. Dit noemen ze een uitbreiding van de informatieplicht.

Je hebt nu al informatieplicht (artikel 7:655 BW) over o.a. de duur van de overeenkomst, de functie en het salaris. Dat wordt uitgebreid met de arbeidsplaats, het opleidingsbeleid en informatie over betaald verlof. Maar ook met informatie over werk- en rusttijden, de procedures bij ontslag, informatie over de termijnen, de duur en voorwaarden van de proeftijd.

Vraagt jouw medewerker straks naar deze informatie? Dan moet jij daar binnen één maand op reageren. En zijn er dingen veranderd? Dan moet je dit uiterlijk op de dag van de wijziging, schriftelijk (per brief of e-mail) aan je medewerker laten weten.

Direct geldig!

Het lijkt erop dat er geen overgangsperiode komt. De wet geldt op het moment dat de hij inwerking treedt. Dat betekent dat sommige bedingen straks per direct niet meer gelden. Zoals een studiekostenbeding of een nevenwerkzaamhedenbeding.

Wordt vervolgd

Op dit moment is het wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer. Zodra er meer bekend is stellen we jullie op de hoogte. Volg je ons al op LinkedIn? Daar delen we het laatste nieuws. Klik hier om ons te volgen.

Vragen?

Heb je nu al vragen over de bovenstaande wijzigingen? Of wil je hulp of advies bij het omschrijven van de nieuwe bedingen? Neem daarvoor contact met ons op. Wij helpen je graag!

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon