Je kunt niet zomaar een werknemer ontslaan. Je moet daarvoor een goede, aantoonbare reden hebben. Eén van de eerste vragen die vaak door een advocaat wordt gesteld, is of er wel een ‘dossier’ is. Maar wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld?

Waarom wil je van de werknemer af?

De voorliggende vraag is, waarom de werkgever de medewerker wil ontslaan. In de wet staan verschillende ontslaggronden die een werkgever kan aanvoeren om een ontslag eenzijdig door te voeren. De werkgever zal met zijn wens om afscheid te nemen van een medewerker moeten aanhaken bij één van deze ontslaggronden. De meest gebruikte zijn: bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

Voor iedere reden een ander dossier

Relevant is dat je voor elk van deze ontslaggronden een ander dossier nodig hebt. De kantonrechter of het UWV zal de ontslaggrond toetsen die de werkgever aanvoert. Maar het is daarbij natuurlijk afhankelijk van de gekozen ontslaggrond, welke (bewijs)stukken de rechter of het UWV zal verlangen.

Ontslag vanwege een (slechte) financiële situatie

Zo zul je bij bedrijfseconomische redenen moeten aantonen dat de functie van de werknemer komt te vervallen door bijvoorbeeld een slechte financiële situatie, of doordat de onderneming bepaalde activiteiten afstoot. Verslagen van functioneringsgesprekken zijn daarbij irrelevant. Als een functie vervalt omdat het bedrijf door de financiële situatie gedwongen is in te krimpen, maakt het niet uit hoe goed deze medewerker functioneerde.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Maar als je een medewerker wilt ontslaan omdat hij onvoldoende functioneert, dan zijn juist de verslagen van functioneringsgesprekken van belang, net als het verbetertraject dat de medewerker is aangeboden. Maar daarbij is dan weer niet van belang of een werknemer wel eens een waarschuwing heeft gehad voor verwijtbaar gedrag. Een waarschuwing is weer relevant als een werknemer vanwege (herhaaldelijk) verwijtbare gedragingen wordt ontslagen.

Kortom, met het ‘dossier’ wordt gedoeld op de (bewijs)stukken waarover je als werkgever moet beschikken als je een werknemer wilt ontslaan. Daarbij hangt het volledig af van de reden van het ontslag, waaruit het ‘dossier’ moet bestaan. Kijk daarom eerst welke in de wet genoemde ontslaggrond van toepassing is. Aan de hand daarvan moet worden bekeken welke stukken je nodig hebt, om de reden voor het ontslag te kunnen aantonen.

Hulp nodig bij het opstellen van het ‘dossier’?

Neem daarvoor gerust contact op! Gratis en vrijblijvend. We bespreken het stappenplan om ervoor te zorgen dat jouw dossier voldoende is tot het komen van een ontslag.

Deel dit bericht:

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!