Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Per 1 april 2020 is het zover. Werkgevers kunnen compensatie vragen voor de transitievergoeding die is uitgekeerd als de arbeidsovereenkomst vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Deze compensatie is ook van toepassing als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

Wat betekent dit voor jou als werknemer? Kun je door deze compensatiewetgeving afdwingen dat je werkgever overgaat tot beëindiging van het slapende dienstverband?

Recht op een transitievergoeding

Het is duidelijk dat de wetgever wil tegengaan dat werkgevers het dienstverband van werknemers slapend houden. De wet verplicht werkgevers niet om de arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemers op te zeggen. Dit is ook niet veranderd met de komst van de compensatiewetgeving.

Het is nu zo geregeld dat het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever moet liggen om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. Vaak zie je dat ook in een vaststellingsovereenkomst de transitievergoeding wordt opgenomen. Als je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, heb je geen recht op een transitievergoeding. Dit is anders als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jouw werkgever. In dat geval kun je de kantonrechter vragen om het dienstverband te beëindigen en jou een transitievergoeding toe te kennen. Van zo’n situatie is niet snel sprake.

Ontwikkelingen als gevolg van de compensatiewetgeving

Door de komst van de compensatieregeling zijn werkgevers vaak eerder bereid om het dienstverband te beëindigen. Desondanks betekent dit niet dat iedere werkgever wil meewerken aan een beëindigingsregeling.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werkgever nog steeds een dienstverband slapend wil houden. Hoewel het financiële argument niet meer sterk is door de komst van de compensatieregeling, moet de transitievergoeding worden voorgeschoten voordat deze wordt gecompenseerd. Daarnaast willen sommige werkgevers eerst 100% zeker weten of zij straks daadwerkelijk de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.

En als je naar de rechter stapt?

Meerdere kantonrechters hebben zich uitgelaten over de vraag of een werkgever verplicht een slapend dienstverband moet beëindigen. Helaas is hier nog geen eenduidig antwoord op gegeven.

De diverse uitspraken laten een wisselend beeld zien. Een paar kantonrechters vinden dat het in strijd is met het goed werkgeverschap om het dienstverband slapend te houden. Om die reden wordt de werkgever verplicht het dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Het gaat hierbij wel vaak om de ‘schrijnende gevallen’. De meeste kantonrechters geven nu aan dat de komst van de compensatieregeling nog steeds geen wettelijke verplichting aan de werkgever oplegt om het slapende dienstverband te beëindigen en dus de transitievergoeding uit te keren. Er moet dan ook sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jouw werkgever wil je aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief eindigt.

Wat kun je nu doen?

Ik kan me voorstellen dat je graag wilt dat het het dienstverband wordt beëindigd als deze slapend wordt gehouden. Het is dan verstandig om hierover in gesprek te gaan met je werkgever. Je kunt je werkgever dan wijzen op de compensatiewetgeving en op die manier onderzoeken of er bereidheid is om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het zou kunnen dat je werkgever dit niet wil.

Er zijn mogelijkheden!

Ondanks dat het nu (nog) niet zeker is dat via de kantonrechter een beëindiging met transitievergoeding kan worden afgedwongen, zijn er wel mogelijkheden om jouw werkgever onder druk te zetten en zo te proberen toch een beëindigingsregeling (met ontslagvergoeding) voor elkaar te krijgen. Wil je weten wat wij in jouw situatie kunnen betekenen, neem dan vooral contact met ons op.

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!