Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Over collectief ontslag, NOW 2.0 en mediation

Inmiddels is bekend geworden dat de NOW-regeling in aangepaste vorm wordt verlengd met vier maanden tot eind september 2020. Hoofdpunten zijn in het kort:

  • NOW 2.0 biedt een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 juli.
  • De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden te rekenen vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
  • Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020 voor zowel bedrijven die al eerder gebruik hebben gemaakt van NOW als voor bedrijven die voor het eerst aanvragen.
  • Een aanvraag kan tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.
  • De systematiek van tegemoetkoming is dezelfde maar er zijn ook wijzigingen. Deze tref je hieronder aan.

Collectief ontslag vs NOW 2.0

Eén van die wijzigingen is dat de voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast.

In de situatie dat werkgevers zich genoodzaakt zien om binnen een periode van drie maanden meer dan 20 medewerkers te ontslaan in een bepaald werkgebied dan is de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing. Dit betekent normaal gesproken dat de werkgever dit voorgenomen ontslag moet melden bij het UWV en de belanghebbende vakbonden. Dit zodat overleg kan plaatsvinden met vakbonden en/of OR over een eventueel sociaal plan.

Doe je als werkgever vanaf 29 mei 2020 een melding zoals bedoeld in de WMCO en wil je tussen 1 juni en 30 september a.s. 20 of meer ontslagaanvragen indienen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan moet je met de vakbonden (of de OR/PVT) overeenstemming over het ontslag bereiken. Dat gaat dus verder dan de huidige verplichtingen op basis van de WMCO.

Moet je reorganiseren vanwege corona? Lees hier in 7 stappen hoe je dat het beste kan aanpakken.

Mediation vs NOW 2.0

Wordt er geen overeenstemming over het ontslag bereikt? Dan moet er een aanvraag worden gedaan voor mediation bij (een nog in te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Is er geen overeenstemming en geen mediationverzoek? Dan wordt het totale NOW-subsidiebedrag gekort met 5%. Onduidelijk is nog hoe die mediation er precies uit zal moeten gaan zien. Ook is nog niet duidelijk wat er gebeurt als je ook door middel van mediation niet tot overeenstemming komt. Zodra dit bekend wordt houden we je hiervan op de hoogte!

Werkgevers zijn in ieder geval verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan gebruikt worden om tot overeenstemming te komen.

Vragen over het bereiken van overeenstemming van het collectieve ontslag? Bel gerust om te overleggen. Gratis en uiteraard vrijblijvend.

Verdere wijzigingen NOW 1.0 vs NOW 2.0

Andere wijzigingen zijn:

  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone werknemers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan.
  • Werkgevers hebben verder een inspanningsverplichting tot het stimuleren van hun werknemers tot bij- of omscholing. Dit zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.
  • De vaste  opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari – maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Overleg voordat je begint!

Voornemens om over te gaan tot reorganiseren en/of collectief ontslag? Wil je weten wat de consequenties zijn en hoe je zo’n traject nou aanpakt? Bel gratis en vrijblijvend met een van onze advocaten om jouw specifieke situatie door te spreken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!