Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

NOW 3.0 – Dit moet je weten!

Vanaf 1 oktober 2020 geldt NOW 3. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie.

Meer ruimte voor werkgevers

Tegelijkertijd komt er binnen de NOW 3 meer ruimte voor werkgevers om de bedrijfsvoering aan te passen. Doordat de crisis langer doorzet, hebben bedrijven langer te maken met omzetverlies. Ze moeten nu ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen herstructureren. Werkgevers krijgen de gelegenheid de loonsom te kunnen laten dalen, zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Op deze wijze kunnen werkgevers en werknemers zich voorbereiden op de nieuwe economische situatie. Helaas kan niet alle werkgelegenheid behouden blijven.

“Niet alle werkgelegenheid kan immers worden behouden.”

Voor wie geldt NOW 3.0?

De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021. In het 1e tijdvak is de NOW voor alle werkgevers met een verwacht inkomensverlies van ten minste 20%. Vanaf januari 2021 (2e en 3e tijdvak) is de NOW voor alle werkgevers met een verwacht inkomensverlies van ten minste 30%.

Geen korting meer in geval van bedrijfseconomisch ontslag

De korting die werd toegepast wanneer werkgevers overgingen tot bedrijfseconomisch ontslag ten tijde van NOW 1 en NOW 2 wordt geschrapt. Daarmee vervalt in de NOW 3 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende of vakbonden. Bij een ontslag van 20 of meer werknemers blijven uiteraard nog wel de regels gelden op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.

Daarnaast geldt niet meer dat 100% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie.

In NOW 3 ontvangt de werkgever subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer daadwerkelijk in dienst is.

Inspanningsverplichting voor werkgever

Aan het ontvangen van subsidie wordt de voorwaarde gesteld, dat een werkgever zich inspant om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. Nu de werkgelegenheid niet helemaal behouden kan blijven, is het belangrijk dat werknemers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan scholing of een outplacementtraject.

Als werkgevers niet voldoen aan deze verplichting worden zij 5% gekort op de subsidie. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl er wel bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd.

“Voldoet de werkgever niet aan de inspanningsverplichting? Dan wordt er 5% gekort op het subsidiebedrag.”

Bepaling hoogte subsidie

Omzetdaling

Zoals hierboven beschreven komen werkgevers in het eerste tijdvak voor subsidie in aanmerking als de omzetdaling 20% is. Vanaf het tweede tijdvak wordt dit percentage verhoogd naar 30%. De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1 en NOW 2. Het is in ieder geval van belang vast te houden aan een referteperiode in 2019. In dat jaar was de omzet nog niet vertekend door de gevolgen van COVID 19. Indien er al een subsidiebedrag is toegekend onder NOW 1 en/of NOW 2, dan dienen de omzetperiodes (referteperiode) op elkaar aan te sluiten.

Loonsom

De voorschotten van het subsidiebedrag onder NOW 3 worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Indien de polisadministratie niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

De aanvraag

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket te openen op 16 november a.s. voor de duur van vier weken. Dus tot 13 december 2020. In deze periode kan er subsidie worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in 3 termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de tweede periode onder NOW 3 is van 15 februari tot en met 14 maart 2021. De aanvraag voor het daarop volgende tijdvak kan worden gedaan vanaf 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Vaststelling subsidie

De daadwerkelijke vaststelling van de subsidie van alle tijdvakken vindt plaats vanaf 1 september 2021. De nadere informatie over de vaststelling volgt nog.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!