Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Ontslag op staande voet, en dan?

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie die je kan krijgen in het arbeidsrecht. Het gevolg hiervan is dat je per direct je baan – en dus ook je inkomen – verliest. Daarnaast moet je een schadevergoeding aan je werkgever betalen. Maar de gevolgen van een ontslag op staande voet gaan nog verder: je hebt in die situatie in principe géén recht op een WW-uitkering.

Geen WW-uitkering bij ontslag op staande voet, tenzij..

In de wet staat je geen recht hebt op een WW-uitkering als je een ontslag op staande voet hebt gehad. Hierbij geldt één uitzondering. Namelijk in het geval dat je op staande voet bent ontslagen, maar dat aan jou geen verwijt kan worden gemaakt. Dit komt zelden voor. Denk hierbij aan een ontslag op staande voet, vanwege een alcohol- of drugsverslaving. Dit kan onder omstandigheden leiden tot een terecht ontslag op staande voet, zonder dat de werknemer een verwijt kan worden gemaakt. Dit laatste omdat een verslaving als een ziekte wordt gezien.

Ontslag op staande voet en toch een WW? Dat bepaalt het UWV!

Hoewel je werkgever degene is die een ontslag op staande voet geeft, toetst het UWV of je recht hebt op een WW-uitkering. Dus voor een WW-aanvraag dient het UWV te beslissen of (ook) zij vindt dat er sprake is van een ontslag op staande voet-situatie. Als je werkgever jou onterecht op staande voet heeft ontslagen, kun je dus een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst dan zelf of er sprake is van een (terecht) ontslag op staande voet. Maar als er sprake is van een onterecht ontslag op staande voet, dan zal het UWV in principe van je vragen om het ontslag op staande voet richting je werkgever aan te vechten. En dan moet je snel zijn!

Vaststellingsovereenkomst ná ontslag op staande voet

Een veel voorkomende situatie is de volgende. Een werkgever ontslaat iemand op staande voet, of dreigt dat te doen. Wanneer de werknemer zegt dit ontslag aan te vechten bij de kantonrechter, is de werkgever regelmatig bereid om het ontslag op staande voet in te trekken en met een vaststellingsovereenkomst (‘wederzijds goedvinden’) uit elkaar te gaan.
In zo’n geval wil een werkgever doorgaans geen (forse) ontslagvergoeding aan de werknemer toekennen. De insteek van de werkgever is dan vaak dat hij (1) de zekerheid heeft dat de werknemer definitief weg is en (2) wordt een (kostbare) procedure bij de kantonrechter bespaard. Binnen twee maanden na het ontslag op staande voet dien je dit aan te vechten bij de kantonrechter, mocht de werkgever geen vaststellingsovereenkomst aanbieden.

Er wordt gezegd dat de werknemer met de vaststellingsovereenkomst aanspraak maakt op een WW-uitkering. Dit is echter geen zekerheid!

Sluit een WW-vriendelijke vaststellingsovereenkomst

Zoals gezegd, bepaalt het UWV zelfstandig of er een ontslag op staande voet-situatie is. Vindt het UWV dat deze er is, dan krijg je toch geen uitkering. Het feit dat je werkgever bereid was om het ontslag op staande voet in te trekken, maakt dit niet anders.

De vraag is hoe het UWV erachter komt bij een ‘normaal’ uitziende vaststellingsovereenkomst, dat er eigenlijk sprake was van een ontslag op staande voet. Het UWV kan aan de hand van de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst het vermoeden krijgen, dat geen sprake is van een ‘normaal’ einde van het dienstverband. Bijvoorbeeld bij een werknemer die veertig jaar in dienst was en die zonder enige vergoeding en zonder dat de opzegtermijn in acht is genomen, heeft ingestemd met een einde van zijn dienstverband. Dit zijn aanwijzingen dat er méér aan de hand was. Het UWV kan dan verder onderzoek gaan doen. In ieder geval vormt een dergelijke vaststellingsovereenkomst geen garantie voor een WW-uitkering!

Laat je eerst adviseren!

Ben je op staande voet ontslagen of mocht je werkgever daarmee dreigen, dan is het verstandig om niet meteen een eventueel aangeboden vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Laat je eerst voorlichten of dit in jouw geval verstandig is. In veel gevallen is er nog met je werkgever te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ook is het verstandig om bij een ontslag op staande voet, niet direct een WW-uitkering bij het UWV aan te vragen. Indien je dan later met een ‘normale’ vaststellingsovereenkomst bij het UWV voor een uitkering aanklopt, ben je al bekend vanwege het eerdere ontslag op staande voet. De kans dat je dan geen WW-uitkering krijgt, is aanzienlijk.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon