Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Speed meebrengen naar je werk, ontslag op staande voet? 

Opzettelijk drugs binnen brengen in een Penitentiaire Inrichting (PI). Geen goed idee. Vooral niet wanneer je dit doet als Forensisch Therapeutisch Werker, waarbij je voornamelijk drugsverslaafde gedetineerden begeleidt. Deze actie is dan ook niet zonder gevolgen gebleven. Dit is wat er speelde.

Drugs voor de gedetineerde, of voor hemzelf?

Tijdens een reguliere controle binnen de PI wordt door een speurhond de drugs ontdekt. In de rugzak van Marcus wordt een klein wit envelopje met speed gevonden!

Door Marcus wordt aangegeven dat hij de vorige dag (in zijn vrije tijd) drugs heeft gebruikt. Het is nooit zijn bedoeling geweest om de drugs binnen de PI te brengen. In datzelfde gesprek wordt hij geschorst en wordt hem de toegang tot de werkplek ontzegd. De werkgever kondigt aan dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de situatie. Na dit onderzoek zal Marcus geïnformeerd worden over de eventueel vervolgstappen.

Marcus biedt die dag per e-mail nogmaals zijn excuses aan en geeft aan dat hij weet dat dit niet zomaar een overtreding is.

Ontslag op staande voet

Twee werkdagen na het voorval is Marcus op staande voet ontslagen.

Marcus laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. Hij vraagt de rechter het ontslag op staande voet van tafel te vegen op basis van twee redenen:

  1. De onverwijldheid: omdat niet direct op de dag van de ontdekking is overgegaan tot ontslag op staande voet. Op die dag waren namelijk wel alle feiten en omstandigheden die ten grondslag zijn gelegd aan het ontslag bekend.
  2. Geen dringende reden: omdat het ging om een kleine hoeveelheid drugs en hij het niet met opzet heeft binnengebracht.

En beslist de kantonrechter in het voordeel van Marcus?

Nee. De kantonrechter veegt het complete verweer van Marcus van tafel:

  1. De onverwijldheid: de werkgever heeft Marcus direct op de dag van het voorval geschorst. Daarbij is aangekondigd dat er onderzoek gedaan zal worden. Tussen het voorval en het ontslag op staande voet zijn twee werkdagen verstreken. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld.
  2. De dringende reden: het binnenbrengen van drugs in een PI vindt de kantonrechter zo ernstig, dat sprake is van een dringende reden. Hierbij geeft de kantonrechter aan dat voor medewerkers van een PI hoge integriteitsnormen gelden. Deze zijn neergelegd in een gedragscode. Het is begrijpelijk dat het vertrouwen van de werkgever in Marcus is verdwenen. Het verweer van Marcus, dat hij de drugs niet met opzet heeft binnengebracht, maakt geen verschil. De kantonrechter is van mening dat Marcus 100% “clean” is bij binnenkomst in de PI. Vooral gelet op zijn functie.

Harddrugs meebrengen terwijl je werkt met drugsverslaafde gedetineerden: niet handig

Het is onacceptabel dat Marcus, in een setting met drugsverslaafde gedetineerden, harddrugs in de PI binnenbrengt. Dit raakt aan de kern van de integriteit die bij de functie van Marcus hoort. De kantonrecht oordeelt dus dat de arbeidsovereenkomst van Marcus door het ontslag op staande voet is geëindigd. Aangezien hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld hoeft de werkgever hem ook geen transitievergoeding te betalen.

In de praktijk

Het binnenbrengen van (hard)drugs zal bij geen enkele werkgever goed vallen. Toch kunnen de functie van een werknemer en de daarbij behorende integriteitsnormen nog extra gewicht in de schaal leggen.  En handel je niet voortvarend? Dan kan het je als werkgever alsnog duur komen te staan.

Twijfel je of je een ontslag op staande voet door moet zetten? Bel dan met een van onze juristen. We spreken graag de casus met je door.

Dit artikel is een bewerkte uitspraak. Lees op rechtspraak.nl de volledige uitspraak

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon