Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Stelen van een trui van een bewoner gaat je niet in de koude kleren zitten

In de top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg van 2020, is deze uitspraak op plek 4 geëindigd – hoe werkt ontslag bij diefstal in de praktijk?

Wat doen met ontslag bij diefstal? 

Diefstal is iets van alle tijden. Het komt overal voor, zowel thuis als op het werk. En helaas ook bij patiënten in de zorg. En vaak genoeg is degene die iets ongeoorloofd wegneemt een personeelslid die nota bene de zorg heeft over de betreffende cliënt. Dat is behalve strafbaar ook nog eens heel triest: het vertrouwen van de cliënten wordt ernstig beschadigd door degene van wie zij soms zelfs afhankelijk zijn.

En waar gaat het om? Om theedoeken en een trui

Ingrid werkt sinds 16 augustus 2003 bij een zorginstelling. Ze is werkzaam als zorgassistent/servicemedewerker voedingsdienst. Op vrijdag 25 oktober 2019 ziet een collega dat Ingrid een trui van een van de bewoners meeneemt. Nadat Ingrid daarop wordt aangesproken, geeft zij aan dat zij de trui alleen maar wil lenen. Diezelfde avond echter neemt Ingrid servetten en theedoeken van de zorginstelling mee. Het moet niet gekker worden.

De werkgever confronteert Ingrid op maandag 28 oktober 2019 met deze twee voorvallen. Ingrid heeft enorme spijt en schaamt zich diep. Ze geeft toe dat ze zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Ingrid wordt geschorst en een week later op maandag 4 november 2019 volgt een ontslag op staande voet.

Terecht zullen velen denken, stelen moet immers bestraft worden en zeker als dat in de zorg gebeurd. Juist om deze reden is ook het Waarschuwingsregister in werking gesteld.

Het ontslag wordt aangevochten, met een claim van €80.000

Gek genoeg besluit Ingrid dat ze het er niet bij wil laten zitten. Ze gaat naar de rechter en vraagt de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen. Daarbij vordert ze achterstallig salaris, een transitievergoeding en – als klap op de vuurpijl – ook nog een billijke vergoeding. Alles bij elkaar gaat het om een claim van €80.000. De werkgever verzocht in haar tegenverzoek om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Dit voor het geval het ontslag op staande voet geen stand zou houden.

Het ontslag op staande voet wordt vernietigd, maar Ingrid wordt toch ontslagen

De rechter wijst het verzoek van Ingrid nog toe ook en vernietigde het ontslag op staande voet. Niet omdat de gedragingen van Ingrid het ontslag niet zouden rechtvaardigden, maar omdat het ontslag niet snel genoeg is gegeven. Een procedurefoutje dus. Maar wel één met verstrekkende gevolgen. De werkgever heeft op 28 oktober 2019 het onderzoek al afgerond, maar het ontslag wordt pas zeven dagen later gegeven en dat was naar het oordeel van de rechter niet snel genoeg en daarmee niet onverwijld. En op die ‘onverwijldheid’ loopt menig ontslag op staande voet stuk.

Dat betekende echter niet dat Ingrid niet ontslagen werd. De rechter oordeelt namelijk op dezelfde zitting dat er wel degelijk sprake is van verwijtbaar handelen van Ingrid. En dat het handelen van Ingrid een ‘gewoon’ ontslag zeker rechtvaardigt. De werkgever heeft dus goed gehandeld door ook een tegenverzoek in te dienen.

Diefstal is verwijtbaar, maar pak een ontslag dan wel goed aan

De rechter vindt het vooral van belang dat Ingrid haar werkzaamheden verricht in een zorginstelling waarvan de bewoners kwetsbare mensen zijn. Zij bevinden zich in een afhankelijke positie ten opzichte van Ingrid. En omdat zij met de zorg voor deze mensen is belast, heeft ze ook toegang tot hun kamers.

Het (willen) meenemen van goederen zonder toestemming van de werkgever levert ernstig verwijtbaar handelen op. Hoewel het ontslag op staande voet werd vernietigd, werd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. Volgens de rechter was Ingrid zich er zeer goed van bewust wat zij deed en ook dat dit niet mocht. Een transitievergoeding werd daarom evenmin toegekend. En van een billijke vergoeding is geen sprake. Uiteindelijk moet de werkgever nog wel een raar maanden salaris doorbetalen.

Dat het ontslag bij diefstal standhield, leidt op zich niet tot verbazing. Stelen mag niet. Maar dat het via deze omweg tot het ontslag moet komen, is wel verbazingwekkend. Moraal van het verhaal: zorgvuldigheid mag voortvarendheid niet in de weg staan.

In de praktijk: gedragscode, zorgvuldig en voortvarend handelen

Gelet op de kwetsbaarheid van de bewoners van de instelling en de maatschappelijke positie van de werkgever is het gerechtvaardigd dat door de werkgever hoge eisen worden gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid. Zorg er voor dat deze eisen zijn vastgelegd in een gedragscode.

Wanneer je als werkgever wordt geconfronteerd met vermoedens van diefstal, handel dan zorgvuldig, maar vooral ook voortvarend. Anders gaat de vlieger van een rechtsgeldig ontslag op staande voet helaas niet meer op.

Dit is een bewerking van een uitspraak. Hier kun je het origineel lezen.

Terug naar top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon