Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De maand juni blijkt dit jaar een hele productieve maand te zijn voor het afsluiten van nieuwe cao’s. In zorgland zijn er deze maand akkoorden bereikt tot vier cao’s. Hieronder op hoofdlijnen per cao wat er gaat veranderen.

Cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Het cao akkoord is bereikt op 22 juni 2017. De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot 1 juli 2019. Belangrijk is dat de naam van de cao gaat wijzigen naar: Cao Sociaal Werk.

Professionaliseringsslag: beroepscompetentieprofiel, beroepscode, beroepsregister

De intentie is om een beroepscompetentieprofiel voor sociaal werker in 2017 vast te stellen. Deze zal verwerkt worden in een nieuwe functieomschrijving. Ook wordt er veel belang gehecht aan de beroepsontwikkeling van deze groep medewerkers. Het gaat dan onder meer om het invoeren van een beroepscode en een beroepsregister.

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger en werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein moeten zich registeren in het Kwaliteitsregister Jeugd bij SKJ. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

Er komt een ‘generatie-regeling’ voor oudere werknemers. Deze oudere werknemers kunnen ervoor kiezen om minder uren te gaan werken. Het verschil in salaris wordt dan voor de helft door de werkgever betaald. Het is niet verplicht om deze regeling toe te passen.

Wil je meer weten? Lees hier het onderhandelaarsakkoord.

Cao Gehandicaptenzorg

De cao heeft een looptijd van 27 maanden van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2019.

Er worden structurele loonsverhogingen toegepast. Daarnaast is er in de cao een einde gemaakt aan de discussie rondom de terugbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlof- en vakantiedagen. De cao kent een eenmalige uitkering toe van 8,3% van de uitbetaalde ORT in de jaren 2012 t/m 2015.

Verder wordt er aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. De werkgever faciliteert de werknemer met PBL-uren. Daarnaast treedt het generatiebeleid in werking. Hiermee kunnen jonge medewerkers instromen of een groter vast contract krijgen. Dit wordt gerealiseerd doordat oudere medewerkers minder gaan werken. Op die manier wordt beoogd dat de oudere medewerkers op een gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd halen.

Daarnaast zijn er tal van andere afspraken gemaakt. Lees hier het onderhandelaarsakkoord.

Cao Ziekenhuizen

De cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.  Ook de cao Ziekenhuizen kent haar medewerkers een structurele loonsverhoging toe. Het generatiebeleid wordt eveneens geïntroduceerd om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Net zoals in de cao Gehandicaptenzorg en al eerder in de cao VVT, zijn er afspraken gemaakt over de (terug)betaling van ORT tijdens vakantie.

Cao Huisartsenzorg

De cao Huisartsenzorg heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. En wat is een nieuwe cao zonder loonsverhoging? Ook hier dus een structurele loonsverhoging voor haar medewerkers.

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers neemt de komende jaren in belang toe. Daarom is er een paritaire werkgroep ingesteld. Deze groep gaat het cao-overleg op korte termijn een voorstel doen. Een voorstel over duurzame inzetbaarheid

In de zorg ontstaan er vaak problemen om in een werkoverleg iedereen van het team bij elkaar te krijgen. Hierover zijn in de cao afspraken gemaakt. Een werkoverleg kan buiten werktijd gevoerd worden. Het overleg wordt dan wel beschouwd als betaalde werktijd.

Meer afspraken lezen die in het principeakkoord zijn opgenomen kan hier.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon