Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk
Laatste update: november 2021

De overheid adviseert om thuis te werken, hoe zit dat?

Ook nu weer adviseert de overheid nadrukkelijk om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Van werkgevers wordt verwacht dat ze dit advies van de overheid overnemen. Maar het moet natuurlijk wel kunnen, thuiswerken.

Thuiswerken in de zorg
Voor zorgpersoneel dat ‘aan het bed staat’ behoort thuiswerken niet tot de mogelijkheden. De medewerker heeft geen recht om thuis te werken en zal naar kantoor moeten komen als je daarom verzoekt.

Lichte gezondheidsklachten
Dit is anders voor medewerkers met lichte gezondheidsklachten. Zij hebben het recht om thuis te werken, zoals de richtlijnen van het RIVM dat aangeven. Bovendien is het verstandig om de collega’s met lichte gezondheidsklachten thuis te laten werken. Je bent als werkgever namelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de niet-zieke collega’s.

Mag een werkgever een zorgmedewerker vragen naar een coronatoegangsbewijs CTB?

Ja, een werkgever mag vragen naar een CTB. Alleen is een medewerker niet verplicht om te antwoorden. Ook mag de werkgever niets doen met het antwoord dat de medewerker geeft.

Dit wordt anders wanneer er een Testbeleid wordt opgesteld en ingevoerd. Dan is de werknemer wel verplicht om mee te werken. Als werkgever kun je consequenties verbinden aan het niet meewerken.

Komt er een wet voor het vragen naar een CTB?

Dinsdag 23 november 2021 laat minister Hugo de Jonge weten op welke manier hij de CTB een wettelijke basis wil geven. Het lijkt erop dat werkgevers in de zorg de kans krijgen om de verplichting in het eigen beleid op te nemen. Maar het is nog onduidelijk of er een wettelijke verplichting komt om naar een CTB te vragen (zoals bij de horeca, musea, en pretparken).

Wat moet er in een testbeleid staan?

Het testbeleid moet in ieder geval antwoord geven op de vragen:

  • In welke situatie(s) van de werknemer wordt verwacht om zich te laten testen op COVID-19?
  • Wat zijn de consequenties van een positieve test?
  • Wie betaalt de kosten van het testen?
  • Wat zijn alternatieve mogelijkheden zijn bij een geconstateerde besmetting? Denk aan thuiswerken of tijdelijk andere werkzaamheden uitvoeren.
  • Wat zijn de consequenties voor de medewerker wanneer die weigert een test af te laten nemen?
  • Wat zijn de consequenties wanneer een medewerker weigert om voorschriften op te volgen om besmetting te voorkomen of collega’s te besmetten?

Wie betaalt het testen?

De werkgever betaalt in principe de kosten van het testen op COVID-19. Dit hoort bij de zorgplicht van de werkgever. Als werkgever ben je verplicht om een veilige werkomgeving voor iedereen aan te bieden. Dit staat in de Arbowet.

Mag je ontslaan, schorsen of salaris stopzetten bij niet meewerken aan het testbeleid?

Juridisch gezien staat nog niet vast of er sancties mogen worden verbonden aan het niet meewerken aan het testbeleid van de werkgever. In principe zijn medewerkers niet verplicht om mee te werken aan een test. Dat komt door een aantal grondrechten in Nederlandse en Europese wetgeving en verdragen. Op grond van privacy wetgeving is het niet toegestaan om de uitslagen van testen te registreren.

Nieuwe wetgeving
Dat ligt anders als er eigen Testbeleid is ingevoerd of bij nieuwe wetgeving van de overheid. Wij verwachten dan dat rechters de belangen van de medewerker minder zwaar laten wegen dan de belangen van (de andere) medewerkers, cliënten en bezoekers. Deze moeten beschermd worden tegen besmetting. Daarom is het belangrijk om als werkgever duidelijk beleid te hebben en je medewerkers dit te laten weten.

Ziekmelding om testbeleid
Als een medewerker zich ziek meldt, moet die volledig meewerken aan re-integratie. Een bedrijfsarts kan dan oordelen dat de werknemer een test op COVID-19 moet laten uitvoeren, op basis van de gezondheidsklachten. Daarbij blijft de uitslag van die test vertrouwelijk en geheim tussen de medewerker en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan op basis van de uitslag wel een goed advies geven over de te nemen re-integratie maatregelen.

Weigering
Als de medewerker in dit geval weigert om een test te laten ondergaan c.q. weigert om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen na een positieve test, kan dat worden beschouwd als het niet meewerken aan re-integratie. Dit kan gevolgen hebben voor de loonbetaling en zelfs voor het voortbestaan van het dienstverband, zoals het stopzetten van de betaling van het loon of zelfs het beëindigen van het dienstverband.

Vragen?

Wil je antwoord op een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail: info@hanzeadvocaat.nl of bel ons op 085 – 27 33 586. Een appje sturen kan ook: 06 – 51 09 04 60

Hallo ik ben Frans. Waar kan ik je mee helpen?

Wil je snel geholpen worden bij een vraag? Stel hem dan. Bel, mail of stuur een appje en ik zal zo snel mogelijk antwoorden!