Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Mijn werkgever vindt dat ik niet meewerk aan de re-integratie, wat kan hij doen?

Je komt je re-integratieverplichtingen volgens de wet niet na als je:

  1. redelijke instructies van je werkgever (of de bedrijfsarts) niet opvolgt
  2. niet meewerkt aan maatregelen die jou in staat stellen om je eigen of aangepast werk te verrichten
  3. niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
  4. geen passend werk wil verrichten

Waarschuwen, loon opschorten en stopzetten

Kom je één of meerdere van deze verplichtingen niet na? Dan moet je werkgever je schriftelijk waarschuwen en je erop wijzen dat wanneer je dat niet doet, het salaris zal worden opgeschort of stopgezet.

Let op voor ontslag!

Wanneer je salaris voor langere tijd is opgeschort, of zelfs stopgezet, en je komt nog steeds je verplichtingen niet na, zal de werkgever besluiten om een laatste stap te zetten. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. De grond voor ontslag zal dan ’ verwijtbaar handelen’ zijn. Bij dit verzoek aan de kantonrechter moet een recent deskundigenoordeel van het UWV worden gevoegd.

In dit oordeel geeft UWV aan of je hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen.

En misschien wel zonder opzegtermijn & vergoeding

De kantonrechter zal het verzoekschrift behandelen op een zitting. Je krijgt de gelegenheid hiertegen verweer te voeren. Het is verstandig om hiervoor een specialist in te schakelen. Indien de rechter besluit tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst moet hij rekening houden met de opzegtermijn. De tijd die de procedure

heeft geduurd wordt hierop in mindering gebracht. Wel moet altijd minstens een maand overblijven.  Alleen wanneer de rechter vindt dat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld hoeft geen opzegtermijn in acht worden genomen. In dat geval heb je ook geen recht op de transitievergoeding.

Moraal van het verhaal: kom je re-integratieverplichtingen na! Indien je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Tot die tijd heeft de bedrijfsarts gelijk.

Annelies Baas

Dit artikel is geschreven door Annelies Baas. Voor vragen kan je contact met haar opnemen door te bellen met 050 313 00 24 of te mailen naar baas@hanzeadvocaat.nl

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon