Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

In de week van 20 maart kwam volop in het nieuws dat een rechter geoordeeld heeft dat een zorginstelling (ouderenzorg) aansprakelijk is voor de schade van een coördinerend verpleegkundige met long covid. Het is de eerste gepubliceerde uitspraak waarin een rechter een werkgever voor long covid aansprakelijk houdt.

Hoe zit dit juridisch? En wanneer ben je hiervoor als werkgever aansprakelijk? Dat is het geval als:

  1. de werknemer aantoont dat de klachten op de werkvloer zijn opgelopen en
  2. je als werkgever niet aan je zorgplicht hebt voldaan.

Het is bij covid voor een werknemer heel lastig om aan te tonen dat de besmetting op de werkvloer is opgelopen. Covid kan immers door elk menselijk contact worden overgedragen. Dus ook in de supermarkt, het openbaar vervoer of bij het aannemen van een pakket aan de voordeur.

Hoe zit dat bij andere beroepsziekten?

Bij andere beroepsziekten zoals RSI, burn-out of asbestkanker speelt hetzelfde probleem. In rechtszaken hierover heeft de Hoge Raad uiteindelijk bepaald dat de werknemer aannemelijk moet maken dat de klachten op de werkvloer zijn opgelopen. Dit omdat 100% sluitend bewijs praktisch onmogelijk is. Verder moet dan vaststaan dat:

  • de werkgever de zorgplicht heeft geschonden en
  • dat een andere oorzaak van de klachten van de werknemer onwaarschijnlijk is.

Juist dit laatste lijkt bij covid-klachten het grote probleem. Je kunt het immers overal oplopen. Een rechter zal daarom niet snel aannemen dat een werknemer covid alleen maar tijdens het werk opgelopen kan hebben en niet op een ander moment.

Besmetting op de werkvloer?

Toch heeft de rechter dat recent wel gedaan. Op 9 april 2020 had deze medewerkster zonder mondkapje of andere beschermingsmiddelen de temperatuur en bloeddruk van een bewoner gemeten. Deze bewoner bleek een dag later besmet met covid. Ook twee andere bewoners op dezelfde afdeling bleken enkele dagen later covid te hebben. In die periode werkte de medewerkster– zonder mondkapje en andere beschermingsmiddelen – op deze afdeling en kwam zij in nauw contact met deze bewoners.

Deze werknemer kon aantonen dat de kans minimaal was dat zij op een ander moment haar covid-besmetting had opgelopen. Vanaf 10 april 2020 was deze medewerkster (op verzoek van de zorginstelling) namelijk wel op haar werk verschenen, maar verder in quarantaine gegaan. Zij heeft toen geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en heeft niet gecarpoold. Zij heeft in die periode alleen haar ouders bezocht. Maar dat vond plaats in de tuin waarbij ruimschoots afstand werd gehouden. Bij haar ouders is in die periode geen covid vastgesteld. De werknemer deed tijdens haar quarantaine geen boodschappen, dat hebben familieleden voor haar gedaan.

De rechter acht de kans daarom verwaarloosbaar klein dat deze werknemer haar covid-besmetting tijdens de quarantaine, in de privésituatie heeft opgelopen. Evenmin vindt de rechter het waarschijnlijk dat de werknemer al vóór de quarantaine besmet is geraakt. Door de lockdown waren op dat moment horecagelegenheden, sportscholen, kappers etc. gesloten. Ook werd iedereen opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand te bewaren. Het grootste deel van de bevolking hield zich hieraan.

Dit alles maakt dat de rechter het waarschijnlijk vindt dat de werknemer tijdens haar werkzaamheden – waar zij is blootgesteld aan besmettingsgevaar – covid heeft opgelopen en niet op een ander moment.

Zorgplicht werkgever?

De vraag is dan of de werkgever haar zorgplicht is nagekomen. Het gaat er daarbij om dat de werkgever al het mogelijke heeft gedaan om de werknemer een veilige werkomgeving te bieden. Dit is volgens de rechter niet het geval.

Zo mochten in die periode in deze zorginstelling pas extra beschermingsmiddelen worden gebruikt als een arts had vastgesteld dat er een verdenking was van covid bij de bewoners. Verder was het dragen van mondkapjes in de openbare ruimten niet gewenst, omdat dit bij de bewoners angst zou aanjagen. Door niet in alle gevallen de medewerksters te instrueren om mondkapjes en andere beschermingsmiddelen te gebruiken, heeft de werkgever volgens de rechter haar zorgplicht geschonden. De zorginstelling is daarom aansprakelijk voor alle schade die de werknemer door long covid heeft.

Gevolgen uitspraak?

Het is pas één uitspraak waarin een zorginstelling voor de covid-klachten van een werknemer aansprakelijk is. Deze specifieke medewerkster kon met verklaringen en getuigen de rechter overtuigen dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de privé-situatie besmet is geraakt. Dat zal in andere procedures van geval tot geval door de rechter moeten worden beoordeeld. Niet elke medewerker zal dit zo concreet kunnen aantonen.

Toch oordeelde deze rechter naar onze mening vrij gemakkelijk dat de kans gering is dat deze medewerkster al vóór haar quarantaine besmet is geraakt, omdat er in Nederland een lockdown was en andere overheidsmaatregelen waren waar de bevolking zich over het algemeen goed aan hield. Deze argumenten lijken vrij algemeen te worden aangenomen door de rechter. Dat maakt het voor andere werknemers wellicht makkelijker om ook hun werkgever aansprakelijk te stellen voor (long) covid-klachten.

Als een werknemer jullie als organisatie aansprakelijk stelt voor covid-klachten dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk bij je verzekeraar te melden en vervolgens ook ons te bellen (0852733586). Reageer ook niet op de aansprakelijkstelling zonder overleg met je verzekeraar/advocaat.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon