Niet tevreden? Vertel het ons

Hanze advocaat doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In eerste instantie is het aan je eigen advocaat om te komen tot een oplossing. Als dit niet lukt, dan zal er een andere aan Hanze advocaat verbonden advocaat proberen een passende oplossing te vinden. Deze twee oplossingsrichtingen vormen samen de Interne Klachtenregeling van Hanze advocaat. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Interne Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan hopen we dat je ons dit zo snel mogelijk wilt
laten weten en dan het liefst op een moment dat we nog de kans hebben om de klachten te verhelpen.

Wanneer je een klacht hebt dan zullen we deze eerst intern proberen op te lossen. Dat wil zeggen dat de klachtenfunctionaris binnen Hanze advocaat zal zoeken naar een oplossing voor de klacht die zowel voor jou als klant als voor de betreffende advocaat acceptabel is. De klacht wordt behandeld aan de hand van de Interne Klachtenregeling.

Als de behandeling van de klacht niet tot jouw tevredenheid wordt opgelost dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Gebruikmaken van de Geschillenregeling

Je kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur als je ontevreden bent over onze dienstverlening. Dat kan echter pas nadat je je bezwaren eerst aan ons hebt voorgelegd en we samen geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen. Deze weg naar de Geschillencommissie staat ook open wanneer wij niet binnen vier weken na het indienen van je bezwaren schriftelijk hebben gereageerd.

Je kunt je klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis voor zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies bij een geschil met een particuliere cliënt. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Recht op schadevergoeding?

Het kan zijn dat je vindt dat je recht hebt op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kun je alleen aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen wanneer je de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,- en waarbij je schriftelijk afstand doet van het meerdere. De Geschillencommissie Advocatuur kan door Hanze advocaat gevraagd worden een uitspraak te doen over niet betaalde declaraties.

Geschillencommissie Advocatuur

Hanze advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) in Den Haag.

Lees meer


Contactgegevens Geschillencommissie

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR  Den Haag
tel. 070 - 310 53 10
Postadres: Postbus 90600
2509 LP  Den Haag