Iedereen is wel eens ziek en moet daardoor een dagje thuisblijven. Maar als het langer duurt, ontstaat er arbeidsrechtelijk een nieuwe situatie. De Wet Verbetering Poortwachter is dan van toepassing met allerlei eisen en verplichtingen. Bij Hanze advocaat hebben we bij uitstek veel kennis van zaken over alles wat met ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie te maken heeft. Bel ons maar voor een eerste gratis advies.

 

Ziek zijn zonder ‘stress’

“Juist bij langdurige ziekte ontstaan er vaak strubbelingen tussen werkgever en werknemer. Gedoe over de vraag of je kunt gaan re-integreren en onder welke voorwaarden. Onenigheid met de bedrijfsarts over de vraag of je wel echt ziek bent, omdat hij vindt dat er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict. Of wellicht zijn er tijdens je afwezigheid “problemen boven water’ gekomen.”

Echt ziek of arbeidsconflict?

Ben je ziek, maar is er ook sprake van een arbeidsconflict? Neem dan direct al een advocaat in de arm. Vroeg of laat zal de bedrijfsarts namelijk zeggen dat je wellicht beperkingen hebt, maar dat je niet ‘arbeidsongeschikt’ bent. Je kunt dan niet ziek blijven en zult beter gemeld worden. Het conflict bestaat dan echter nog steeds en daarover moet je met je werkgever tot een oplossing zien te komen. Vaak wordt door de bedrijfsarts mediation voorgeschreven. We kunnen je uitleggen wat dat inhoudt en of je verplicht bent hieraan mee te werken.

Wet Verbetering Poortwachter

In deze wet staan alle rechten en verplichtingen voor werkgever én werknemer. In beginsel heb je 104 weken doorbetaling van je salaris (max 170% over de hele periode). Als de bedrijfsarts vindt dat je weer wat kunt gaan doen, dan start je re-integratie. Ben je het niet eens met de bedrijfsarts, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Na 104 weken stopt het recht op salaris en kun je ontslagen worden. Je hebt dan recht op een transitievergoeding.

Van belang bij ziekte

 • Bedrijfsarts
 • Spreekuurrapportage
 • Functionele Mogelijkheden Lijst
 • WIA-keuring
 • Arbeidsdeskundige
 • Loongerelateerde uitkering
 • UWV Ontslagvergunning
 • Transitievergoeding
 • No-riskpolis
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
 • UWV procedure
 • Transitievergoeding

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties