Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarmee een werknemer na het einde van zijn dienstverband beperkt wordt om in dienst te treden bij een concurrent van de ex-werkgever. Sinds invoering van de WWZ (1 juli 2015) zijn er striktere regels verbonden voor het aangaan van een concurrentiebeding. Als hoofdregel mag je enkel een concurrentiebeding aangaan bij een contract voor onbepaalde tijd. Als uitzondering op deze hoofdregel mag het ook ook schriftelijk worden overeengekomen in een contract voor bepaalde tijd, mits dit zwaarwegend is gemotiveerd. Daarnaast mag een concurrentiebeding de werknemer niet onevenredig benadelen. Het is dus van belang dat de duur en de straal waarbinnen het beding geldt niet te ruim wordt opgesteld. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan de rechter het beding matigen of vernietigen.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties