Non-actief

De begrippen non-actiefstelling en schorsing worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Schorsing is een sanctiemaatregel. De werknemer wordt bijvoorbeeld verdacht van diefstal maar hiertoe moet onderzoek worden verricht, dan kan de werknemer gedurende het onderzoek geschorst worden. Non-actiefstelling is meer een orde maatregel. Bijvoorbeeld als je boventallig bent verklaard bij een reorganisatie en gedurende de opzegtermijn is er geen werk meer voor je.

Bij zowel schorsing als non-actiefstelling moet de werknemer zijn salaris doorbetaald krijgen, tenzij hierover in een cao of arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties