Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De eerste uitspraak waarin een oordeel is gegeven over de nieuwe cumulatiegrond is een feit!

Als werkgevers nu denken dat het heel eenvoudig zal zijn om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te krijgen, dan heb ik slecht nieuws. Ook in deze uitspraak blijkt dat het nog altijd van belang is goed te onderbouwen waarom het zo van belang is een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook op de zogeheten i-grond.

Waarvoor is de cumulatiegrond bedoeld

De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband niet van de werkgever verwacht kan worden. De werkgever kan het ontslag in deze situaties dan niet baseren op één enkelvoudige ontslaggrond, maar kan wel gemotiveerd onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen. Ik schreef hier al eerder over.

In deze procedure zijn vele grondslagen voor ontslag aangevoerd

De werkgever is zeer ontevreden over de werknemer en heeft zowel in 2018 als in 2019 de werknemer schriftelijk gewaarschuwd. In beide brieven is werknemer erop gewezen dat bij herhaling van dergelijk onacceptabel gedrag een beëindiging van de arbeidsovereenkomst een consequentie zal kunnen zijn. Op 16 oktober 2019 heeft werknemer zich opnieuw schuldig gemaakt aan het gedrag waarvoor hij al eerder gewaarschuwd was.

Werknemer wordt er onder andere van verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan sabotagehandelingen aan de productielijn.

De werkgever gaat naar de kantonrechter en verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Om de kantonrechter zover te krijgen worden bijna alle ontslaggronden aangevoerd die er zijn te vinden in de wet. Desondanks gaat de kantonrechter niet over tot ontbinding.

Geen sprake van verwijtbaar handelen wegens onvoldoende controleerbaar bewijs

Het verwijt dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan sabotage is een ernstige beschuldiging. De kantonrechter is van mening dat de werkgever deze niet hard kan maken. Zo was er geen sprake van een gedegen, controleerbaar en onafhankelijk onderzoek. De anonieme getuigeverklaringen worden niet door controleerbare bewijsstukken ondersteund.

Geen sprake van disfunctioneren

De werkgever gooit ook de ontslaggrond disfunctioneren in de procedure. De kantonrechter is van mening dat ook deze ontslaggrond onvoldoende onderbouwd is. Anders dan de twee waarschuwingsbrieven is er geen documentatie beschikbaar waaruit het disfunctioneren blijkt. De werkgever had door middel van dossiervorming de werknemer kenbaar moeten maken dat er sprake is van disfunctioneren en hem in de gelegenheid moeten stellen om het functioneren te verbeteren.  Functioneringsgesprekken hebben nooit plaatsgevonden.

Geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie

Het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding volgt ook nog. De kantonrechter geeft aan dat deze ontslaggrond samenhangt met de door werkgever gestelde verwijtbare gedragingen en het gestelde disfunctioneren van werknemer. Nu dit niet aannemelijk is gemaakt, zal de rechter ook niet overgaan tot ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Cumulatiegrond afgewezen want geen zelfstandige onderbouwing

Tot slot wordt ook het verzoek tot ontbinding ook afgewezen op grond van de cumulatiegrond. De werkgever heeft deze ontslaggrond niet afzonderlijk toegelicht. Het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd voor de afzonderlijke ontslaggronden te verzamelen in het kader van de cumulatiegrond.

Daar komt nog bij dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat geen aangedragen ontslaggrond goed gemotiveerd is. Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake.

Conclusie

Het blijft van belang om elke ontslaggrond goed schriftelijk te onderbouwen. En als de cumulatiegrond wordt aangevoerd, dan is een standaardtekst om de arbeidsovereenkomst dan maar op deze grondslag te ontbinden niet voldoende. Er moet duidelijk worden toegelicht waarom de afzonderlijke ontslaggronden ieder voor zich bijna voldragen zijn en waarom deze gronden bij elkaar opgeteld wel een voldragen ontslaggrond vormen voor de cumulatiegrond.

Kortom, het blijft maatwerk.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon