Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Een regeling die tot doel heeft om een overbruggingsuitkering tot de pensioendatum aan werknemers te bieden, wordt door de Belastingdienst aangemerkt als RVU (regeling vervroegd uittreden). Dit heeft tot gevolg dat je als werkgever een eindheffing van 52% bent verschuldigd. Het is de bedoeling dat er vanaf 2021 onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke vrijstelling van deze eindheffing wordt ingevoerd.

Pensioenakkoord 2019

In het pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken. Uiteraard zonder dat hierbij direct de eindheffing van 52% geldt. Het idee hierachter is om werknemers tegemoet te komen die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld omdat ze niet gezond kunnen blijven doorwerken tot de AOW-leeftijd. Het is daarbij op cao-niveau mogelijk om nadere spelregels hierover af te spreken. Let erop dat dit nog niet wettelijk is vastgelegd. Je kunt er op dit moment dan ook nog geen gebruik van maken.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inmiddels is het Wetsvoorstel bedrag ineens, Rvu en verlofsparen naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel van dit wetsvoorstel vormt de tijdelijke RVU-versoepeling die voortvloeit uit het Pensioenakkoord.

De RVU-vrijstelling die is opgenomen in dit wetsvoorstel is vormgegeven als generieke regeling. Er vindt dus geen toets plaats of de betreffende werknemer inderdaad niet meer in staat is door te werken tot de AOW-leeftijd. Wel wordt er ruimte geboden om op cao-niveau aanvullende afspraken te maken.

“Er vindt geen toets plaats of de betreffende werknemer inderdaad niet meer in staat is door te werken tot de AOW-leeftijd.”

Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. De RVU-versoepeling is zal naar verwachting vijf jaar duren met een uitloopperiode van drie jaar. Werkgevers zouden dan aan werknemers, in de drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd, een bedrag mee kunnen geven dat gelijk is aan het bedrag van de netto AOW-uitkering. In dat geval zou de eindheffing van 52% dan niet zijn verschuldigd.

Wanneer maak je hier afspraken over met werknemers?

Op dit moment moet het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen nog worden aangenomen, dus het staat nog niet vast. Kortom, als dit wetsvoorstel in deze vorm erdoor komt dan geldt de eindheffing van 52% niet meer. Je kunt dan drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd de werknemer een bepaald bedrag kunt meegeven.

Bij de uitleg van het wetsvoorstel wordt telkens gekeken naar het moment waarop de uitkeringen plaatsvinden. Dit zou betekenen dat de afspraken over de vervroegde uittreding wel eerder dan de 36 maanden voor de AOW-leeftijd kunnen worden gemaakt, als de uitkeringen maar worden gedaan in de 36 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd.

Sommige zorg cao’s lopen al op het wetsvoorstel vooruit

In de cao VVT is bijvoorbeeld de (voorgenomen) regeling ‘LandingsBaan’ opgenomen. Hierin wordt de mogelijkheid opgenomen voor werknemers die 45 jaar in de sector zorg en welzijn hebben gewerkt volledig met pensioen te laten gaan. Hierbij wordt dus een voorschot genomen op het nu nog in te voeren wetsvoorstel. De verdere uitwerking van de LandingsBaan moet nog volgen.

De verwachting is dat ook in andere zorg cao’s regelingen worden getroffen die het voor de werknemer mogelijk maken om eerder te stoppen met werken.

Vragen?

Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer de wet wordt doorgevoerd en of er nog wijzigingen plaatsvinden. In de tussentijd vragen? Bel of mail gerust!

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!