Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar duidelijkheid gegeven over de ‘slapende’ dienstverbanden na 2 jaar ziekte. Kort gezegd: een werkgever is gehouden om op grond van goed werkgeverschap in te stemmen met voorstel van een werknemer om zijn dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding.

Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer hoeft te zijn, dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na exact 2 jaar. Anouk schreef hier al eerder over.

Piepsysteem?

De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever ‘op verzoek van’ een werknemer mee moet werken aan een beëindiging. Dit lijkt er dus op dat een werknemer eerst moet ‘piepen’ wil hij recht krijgen op de transitievergoeding.

En hoe zit het dan, wanneer de werknemer niet meer kan verzoeken om de beëindiging van zijn dienstverband  omdat deze inmiddels al is geëindigd door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Kan deze pensionado dan toch nog aanspraak maken op de transitievergoeding?

Weigeren betalen transitievergoeding AOW-gerechtigde, slecht werkgeverschap?

Het Hof Den Bosch en het Hof Den Haag hebben zich recentelijk over zo’n situatie uitgelaten.

Hof den Bosch: “werkgever moet gepensioneerde ex-werknemer schadevergoeding betalen”
In deze casus heeft het UWV op 2 oktober 2016 aan de werknemer een WGA-uitkering toegekend. Per e-mailbericht heeft werknemer op 1 juli 2017 en 15 januari 2019 verzocht om beëindiging van zijn dienstverband. Met natuurlijk het verzoek om uitbetaling van de transitievergoeding.  Op 1 september 2019 is het dienstverband van de werknemer geëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze beëindiging geeft geen recht op de transitievergoeding.

In hoger beroep stond de vraag centraal of de werkgever in strijd had gehandeld met het goed werkgeverschap door het verzoek tot beëindiging van het dienstverband af te wijzen. De werknemer vorderde een schadevergoeding ter grootte van de transitievergoeding per einde 104 weken wachttijd (een bedrag van € 77.000,- bruto).

Het Hof komt tot de conclusie dat de werkgever inderdaad in strijd heeft gehandeld met het goed werkgeverschap. De werkgever wordt veroordeeld om een bedrag van € 77.000,- bruto te betalen aan de ex-werknemer. Relevant bij die beoordeling van het Hof lijkt te zijn dat de werknemer ná publicatie van de Wet compensatie transitievergoeding (20 juli 2018) en vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een verzoek tot beëindiging van het dienstverband heeft gedaan.

“Relevant voor toekenning van de transitievergoeding is dat de werknemer voor de publicatie van de Wet compensatie transitievergoeding en vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een verzoek tot beëindiging van het dienstverband heeft gedaan.”

Hof Den Haag: “werkgever moet gepensioneerde ex-werknemer schadevergoeding betalen”
In deze casus verstreek de 104 weken periode in november 2017. Bij brief van 19 oktober 2018  heeft de werknemer verzocht om beëindiging van zijn dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding. De werkgever heeft dit afgewezen. Op 11 augustus 2019 is het dienstverband van de werknemer op grond van het pensioenbeding geëindigd.

Ook hier oordeelt het Hof dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met het goed werkgeverschap door niet in te gaan op het voorstel tot beëindiging van het dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding. Ook het Hof Den Haag maakt hierin een verwijzing naar de publicatie van de Wet compensatie transitievergoeding en het feit dat de werknemer het verzoek ná deze publicatie aan de werkgever heeft gedaan. De werkgever wist dat de betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 vergoed zouden worden. Door met deze kennis niet in te stemmen met een beëindiging van het dienstverband, heeft de werkgever in strijd gehandeld met het goed werkgeverschap. Ook in deze casus werd de schade vastgesteld ter grootte van de transitievergoeding per 104 weken wachttijd.

Datum publicatie Wet compensatie transitievergoeding doorslaggevend?

In deze beide uitspraken was er sprake van een werknemer die:

  • had verzocht om de beëindiging van zijn slapende dienstverband, én
  • dit verzoek deed ná publicatie van de Wet compensatie transitievergoeding op 20 juli 2018, én
  • vóórdat zijn dienstverband van rechtswege was geëindigd door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De vraag rijst of de uitkomst anders zou zijn geweest wanneer een werknemer alleen vóór de publicatie om de beëindiging van zijn dienstverband had verzocht én zijn dienstverband inmiddels is geëindigd door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

En wat als de werknemer pas na de beëindiging van zijn dienstverband wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zich voor het eerst ‘meldt’ bij zijn werkgever?

De rechtspraak heeft zich hierover nog niet uitgelaten.

Komt schadevergoeding voor compensatie door het UWV in aanmerking?

Interessant is de vraag of een schadevergoeding op grond van goed werkgeverschap voor compensatie door het UWV in aanmerking komt. Op grond van de letterlijke tekst van de Wet compensatie regeling lijkt dit niet aan de orde te zijn.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet sprake zijn van een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid én op grond daarvan de transitievergoeding is betaald aan de werknemer. Zowel in de casus van Hof Den Bosch als die van het Hof Den Haag is het dienstverband geëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft de toegekende vergoeding niet het kenmerk van een transitievergoeding (7:673 BW) maar van een schadevergoeding (7:611 jo 6:74 BW). Deze grondslag zou dus geen compensatie met zich meebrengen. We zullen de beoordeling van het UWV hierop moeten afwachten.

Vanaf 1 april 2020 kan je bij het UWV een claim indienen voor de compensatie van de transitievergoeding. Wist je dat Hanze advocaat hiervoor een speciale service heeft die je veel tijd en werk gaat schelen? We nemen het hele traject van je over voor een vaste prijs. Hier vind je meer informatie.

Vragen?

Dit artikel is geschreven door Roelien. Voor vragen kan je haar bereiken door te mailen naar klaver@hanzeadvocaat.nl of te bellen naar 0852733586.

 

 

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!