Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Tijdens de coronapandemie deed de overheid een beroep op zorgmedewerkers om aan het werk te blijven, terwijl er nog weinig bekend was over het virus (en er geen of weinig persoonlijke beschermingsmiddelen waren). Sommigen van hen zijn langdurig ziek geworden door een COVID-besmetting. Een grote groep is inmiddels (bijna) 104 weken arbeidsongeschikt.

De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen, die als doel heeft om deze groep medewerkers te behouden voor de zorg. De subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg namelijk langer de mogelijkheid om te werken aan herstel en re-integratie.

In dit artikel behandelen we 10 vragen over deze subsidieregeling.

1. Waar is de subsidieregeling voor?

Zorgwerkgevers kunnen een subsidie aanvragen als zij besluiten om de loondoorbetaling van een langdurig zieke medewerker na het tweede ziektejaar vrijwillig te verlengen. De subsidie dekt een gedeelte van de loonkosten.

De subsidieregeling heeft als doel om langdurig zieke zorgmedewerkers een langere periode voor re-integratie te geven. Het idee is dat daarmee meer medewerkers behouden kunnen worden voor de zorg. De subsidie moet werkgevers in de zorg stimuleren om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met de medewerkers die langdurig ziek zijn.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Allereerst moet de aanvrager (de werkgever) van de subsidie een zorgaanbieder zijn. Daarnaast kan de subsidie alleen worden aangevraagd voor een medewerker:

  • van wie de eerste ziektedag ligt in de periode van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020; en
  • van wie het UWV de loondoorbetaling op verzoek van zorgwerkgever en medewerker met minimaal 6 maanden heeft verlengd.

De vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling kan worden aangevraagd bij het UWV. Deze aanvraag wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanvraag van een WIA-uitkering. Als het UWV al een beslissing heeft genomen over de WIA-uitkering of het UWV heeft al een voorschot betaald, dan kan er geen aanvraag meer worden gedaan voor verlenging van de loondoorbetaling. Doe de aanvraag voor verlenging van de loondoorbetaling in ieder geval voor het verstrijken van de 104 weken van ziekte van de medewerker.

3. Wat is de definitie van een zorgwerkgever?

Subsidie wordt alleen verstrekt aan een zorgaanbieder die op 1 januari 2021 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel stond ingeschreven met een hoofd- of nevenactiviteit met een SBI-code die in de subsidieregeling wordt genoemd. Klik hier om naar dit overzicht te gaan (bijlage 1).

4. Hoe hoog is de subsidie?

Per medewerker bedraagt de subsidie € 1.100,- voor elke maand dat de loondoorbetaling is verlengd, waarbij zoals gezegd een minimum van 6 maanden geldt. Een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling kan maximaal 12 maanden duren. Het bedrag aan subsidie per medewerker zal dus tussen de € 6.600,- en de € 13.200,- liggen.

5. Is de zorgwerkgever verplicht om de subsidie aan te vragen?

Nee. Een zorgwerkgever is niet verplicht om de loondoorbetalingsperiode vrijwillig te verlengen en dus ook niet verplicht om de subsidie aan te vragen.

6. Is de subsidie alleen voor medewerkers met long COVID klachten?

Nee. Er zal namelijk niet kunnen worden vastgesteld of de langdurige ziekte wordt veroorzaakt door klachten na een COVID-besmetting. Daarom richt de subsidieregeling zich in brede zin op de ondersteuning van zorgwerkgevers tot behoud van medewerkers die in de periode maart 2020 tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Deze bredere reikwijdte van de subsidieregeling sluit aan bij de personeelstekorten die in de sector zorg en welzijn spelen. Bovendien is het aannemelijk dat er vanwege de druk op de zorg en de algemene coronamaatregelen beperkingen waren bij de re-integratie voor alle zieke medewerkers. De subsidieregeling kan daarom ook worden ingezet voor medewerkers die niet vanwege een COVID-besmetting langdurig ziek zijn geworden.

7. Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Er zijn drie tijdvakken waarbinnen de subsidie kan worden aangevraagd, namelijk:

  • Van 15 juni t/m 31 juli 2022
  • Van 1 augustus t/m 31 oktober 2022
  • Van 1 november t/m 1 februari 2023

Per tijdvak kan er één subsidieaanvraag worden ingediend (waarbij de zorgwerkgever wel in één aanvraag voor meerdere medewerkers subsidie kan aanvragen).

Binnen 13 weken na sluiting van een aanvraagtijdvak zal een besluit over de aanvraag worden genomen. Als de subsidie wordt verleend, dan wordt een voorschot van 100% in één keer uitbetaald.

Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt, dat is te vinden op www.dus-i.nl. De zorgwerkgever moet de volgende documenten aanleveren:

  • een geanonimiseerd overzicht waaruit per medewerker blijkt wat de ingangsdatum van de wachttijd (eerste ziektedag) en de duur van de vrijwillige verlenging is.
  • een bankafschrift van de zorgwerkgever dat niet ouder is dan drie maanden en waarbij het IBAN-nummer en de NAW-gegevens duidelijk leesbaar zijn.
  • een volmacht van de zorgwerkgever indien de subsidie wordt aangevraagd door een ander dan de tekenbevoegde persoon.

8. Kan er met terugwerkende kracht aanspraak op de subsidie worden gemaakt?

Ja. De subsidieregeling is pas op 14 juni 2022 gepubliceerd. De subsidie kan echter ook worden aangevraagd als de vrijwillige loondoorbetaling al werd toegepast vóór 14 juni 2022. Wel moet voldaan worden aan de vereisten (zie vraag 2 en 3).

9. Er is al een WIA-uitkering toegekend. Kan er dan nog gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling?

Nee. De subsidie is namelijk gekoppeld aan het vrijwillig verlengen van de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken ziekte. Op het moment dat dit niet (meer) aan de orde is, kan er ook geen subsidie worden aangevraagd.

10. Welke verplichtingen komen erbij kijken?

Op het moment dat de zorgwerkgever de subsidie heeft ontvangen gelden er ook verplichtingen.

De zorgwerkgever is verplicht om een melding te maken op het moment dat de periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Ook geldt er een meldingsplicht als de loondoorbetaling aan de medewerker vóór het verstrijken van de verlengingsperiode is geëindigd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de medewerker inmiddels volledig is hersteld.

Naast de meldingsplicht geldt een administratieplicht indien de zorgwerkgever meer dan € 25.000,- aan subsidie ontvangt. De zorgwerkgever is dan verplicht om een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie bij te houden en de documenten voor ten minste tien jaar te bewaren.

Vragen?

Dit artikel is geschreven door Mariska Broeders. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met haar op. Of bel ons algemene nummer via 085 0293 396 of neem contact op via info@hanzeadvocaat.nl.

En ben je lid van WGV, WZW, ZorgpleinNoord, Flever of XpertHR? Stel dan gratis al je vragen aan onze Juridische Helpdesk: 085 0160 560.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon