Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

ORT meenemen in het salaris dat wordt uitbetaald over een vakantiedag?

Met enige regelmaat moeten rechters deze vraag beantwoorden. Hoewel het erop lijkt dat dit inmiddels duidelijk is, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hier recent nog over moeten buigen.

Recht op loon tijdens vakantie

De werknemer heeft recht op het ‘normale’ loon tijdens zijn vakantie. Je zou zeggen dat dit weinig ruimte voor discussie biedt. Niets is minder waar. De vraag hoeveel loon er dan moet worden uitgekeerd of waar dit loon uit bestaat volgt al snel.

Het verschuldigde loon kan uit verschillende componenten zijn opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan vakantietoeslag, een dertiende maand, maar ook de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Moeten al deze componenten worden meegenomen in de berekening van het loon over een vakantiedag?

Het antwoord is ja. Als deze componenten samenhangen met de uitvoering van de taken die werknemer zijn opgedragen en waarvoor hij een vergoeding ontvangt. Of zo’n verband er is, is uiteindelijk aan de rechter. Als de werknemer voor het merendeel van de gewerkte uren aanspraak heeft op ORT, kun je ervan uitgaan dat er een verband bestaat. Het verrichten van werkzaamheden op onregelmatige tijden maakt dan blijkbaar onderdeel uit van de opgedragen taken. Daar staat tegenover dat incidentele uitkeringen niet meetellen voor de berekening van het loon over een vakantiedag.

Vakantietoeslag of ORT meenemen in de berekening van het loon over een vakantiedag? Ja!

Terug naar de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op de arbeidsovereenkomst van de werkneemster in kwestie is de cao GGZ van toepassing. De werkneemster werkt volgens een rooster in dag-, avond-, en weekenddiensten en heeft vanaf 1 juli 2015 recht op ORT over de vakantiedagen. In de cao van voor 1 juli 2015 is bepaald dat een werknemer geen recht heeft op ORT over een vakantiedag en/of verlofdag.

De werkgever volgt hierin de cao en is niet bereid om ORT over de vakantiedagen van voor 1 juli 2015 na te betalen. Werkneemster is het hier niet mee eens en vindt dat werkgever ook voor 1 juli 2015 over de wettelijke én over de bovenwettelijke vakantiedagen ORT is verschuldigd.

Het gerechtshof volgt de werkneemster in haar standpunt. Hierbij wordt eerst gekeken of er sprake is van een ‘intrinsieke samenhang’ tussen de ORT en de uitvoering van de taken. Dit is volgens het gerechtshof het geval. Onder andere is namelijk gebleken dat de werkneemster over het merendeel van de door haar gewerkte diensten recht had op uitbetaling van ORT. De werkgever kiest er daarnaast voor om de werktijden op basis van een rooster te regelen. Het gevolg? Onregelmatige werktijden.

Wat gaat voor? De cao of de wetgeving?

Het maakt hierbij niet uit dat de cao van voor 2015 geen ORT toekende over de vakantiedagen. Een cao-bepaling kan namelijk niet de vakantiewetgeving opzijzetten.

De ORT moet dus worden meegenomen in het bepalen van de ‘waarde’ van de vakantiedag. Ook maakt het hierbij niet uit of het gaat om een wettelijke of bovenwettelijke vakantiedag. De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen moeten op dezelfde wijze worden verloond.

Twijfel je of de juiste looncomponenten worden meegenomen in het loon over een vakantiedag? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

 

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!