Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

8 belangrijke verplichtingen Wet zorg en dwang

Hoog tijd om aan de verplichtingen uit de Wet zorg en dwang te voldoen! Vanaf dit jaar zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) namelijk handhaven wanneer de kwaliteit van de zorg en veiligheid in het geding zijn.

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) in werking getreden. Uitgangspunt van de wet is dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk moet worden voorkomen en indien nodig verantwoord moet worden toegepast. Bij onvrijwillige zorg kun je denken aan:

 • het beperken van bewegingsvrijheid van cliënten;
 • uitoefenen van toezicht op de betrokkene;
 • onderzoek aan kleding of lichaam;
 • beperken van recht op het ontvangen van bezoek;
 • het toedienen van vocht of kalmerende middelen.

Hanze advocaat organiseert regelmatig cursussen over arbeidsrecht en kwaliteit in de zorg. Kijk hier voor het programma van de cursus.

8 belangrijke verplichtingen Wet zorg en dwang

Voor zorginstellingen die onvrijwillige zorg leveren aan cliënten die onder de WZD vallen, is van belang om zo snel mogelijk aan de verplichtingen te voldoen. Hier lees je de 8 belangrijkste verplichtingen:

 1. Zorginstellingen moeten zich registeren in het locatieregister. Dit locatieregister is openbaar toegankelijk voor rechtbanken, gemeenten, IGJ en het OM.
 2. Er dient een WZD-functionaris te zijn aangesteld die zijn taak naar behoren en onafhankelijk moet kunnen uitvoeren.
 3. Zorg voor deskundig personeel. Je personeel moet in staat kunnen zijn om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen of indien nodig verantwoord toe te passen.
 4. Sluit je aan bij een onafhankelijke klachtencommissie. Zorg dat er toegang is voor deze cliëntengroep tot de cliëntvertrouwenspersoon.
 5. Het toepassen van onvrijwillige zorg moet (digitaal) geregistreerd worden. Bij voorkeur in het elektronisch cliëntendossier (ECD).
 6. Aan de IGJ moet halfjaarlijks een digitaal overzicht worden verstrekt van de geleverde onvrijwillige zorg. Dit overzicht moet voorzien zijn van een analyse.
 7. De analyse moet zijn ondertekend door de Raad van Bestuur.
 8. De WZD-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de zorgverlener of de zorgaanbieder moet bij een gegrond vermoeden dat de uitvoering van de onvrijwillige zorg tekortschiet, een melding doen bij de IGJ.

Vragen over de verplichtingen of hulp nodig bij het inregelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te bespreken hoe we je het beste kunnen helpen.

Voldoe je niet aan de verplichtingen? Dan kan de IGJ een boete opleggen of een bevel afgeven om binnen een bepaalde termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Wat je nu moet doen? Zorg voor goed geïnstrueerd personeel en heldere protocollen!

Voor (met name) VVT- en Gehandicaptenzorg instellingen is van belang dat gezorgd wordt dat aan alle verplichtingen wordt voldaan. Dit om maatregelen van de IGJ te voorkomen. Arbeidsrechtelijk is daarbij in ieder geval van belang om ervoor te zorgen dat je personeel bekend is met deze wet. Dit kan door middel van training en scholing (bijvoorbeeld het volgen van ons webinar).

Ons advies? Stel protocollen op! Zorg ervoor dat in situaties waarin onvrijwillige zorg moet worden toegepast, de juiste stappen worden gezet.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!