Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Een werknemer kan niet zomaar een passende functie weigeren, dat blijkt wel uit de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 28 januari 2021. Weigert de werknemer wel? Dan kan zij zomaar de transitievergoeding mislopen.

Ontslag is mogelijk, tenzij er een andere passende functie beschikbaar is

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als daar een redelijke grond voor is. Daarbij geldt dat herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is (al dan niet met behulp van scholing). Een passende functie is een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn.

Geen herplaatsing mogelijk? Dan transitievergoeding betalen

Bij een ontbindingsverzoek is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd, als geen passende functie beschikbaar is. Dit is alleen anders bij ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Maar dit komt (gelukkig) zelden voor.

De werknemer is niet makkelijk: tot drie keer een functie weigeren

In de kwestie die de rechter moest beoordelen was de functie van werknemer komen te vervallen. Het staat de werkgever namelijk vrij om de organisatie naar eigen inzicht in te richten. Maar nadat het UWV toestemming had gegeven, is aan werkgever tot driemaal toe een andere passende functie aangeboden. Dit heeft werknemer geweigerd.

Dus weigeren passende functie is ernstig verwijtbaar?

Als komt vast te staan dat er sprake is van een passende functie en de werknemer weigert dit te accepteren, dan is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer had daarom geen recht op de transitievergoeding. En doordat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, kreeg zij aansluitend ook geen WW-uitkering. Dit is dus een zeldzaam voorbeeld van een situatie waarin er geen transitievergoeding is verschuldigd.

Het verweer van de werknemer was niet goed genoeg

Wat deze uitspraak daarnaast nog interessant maakt, is het verweer van werknemer. Zij gaf namelijk aan dat zij geen passende functie had geweigerd, maar dat zij vanwege haar arbeidsongeschiktheid niet in staat was per direct met deze functie te starten. De werkgever had echter alleen gevraagd of werknemer de functie zou aanvaarden, niet dat zij hiermee direct diende te starten.

Het Gerechtshof is van mening dat werknemer had moeten aangeven de aangeboden functie te aanvaarden. Dat zij niet in staat was direct te beginnen met deze werkzaamheden, doet er niet toe. De werknemer had hierover een constructief gesprek moeten voeren met werkgever, maar dat heeft ze ook nagelaten. Tot driemaal toe heeft een werknemer een functie geweigerd en het Gerechtshof maakt korte metten met deze niet constructieve houding.

Het weigeren van de passende functie komt werknemer duur te staan

De transitievergoeding van € 42.448,68 bruto was niet verschuldigd en de werknemer moet de proceskosten betalen van de werkgever van bijna € 4.000,-, waarbij zij geen aanspraak heeft op een WW-uitkering.

Een werknemer dient dus erg voorzichtig om te gaan met het weigeren van een passende functie. Voor een werkgever kan dit echter een manier zijn om toch onder de transitievergoeding uit te komen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!