Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Kabinetsplannen

In ons eerdere artikel van 11 juli 2022 vertelden we je wat op hoofdlijnen de nieuwe plannen van het kabinet voor zijn de positie van de zzp’er. Voor de drie belangrijkste pijlers van die plannen verwijs ik je graag naar dit artikel. In het kort hebben ze tot doel om:

  • Een gelijker speelveld te creëren tussen werknemers en zzp’ers, onder meer op het punt van sociale zekerheid en fiscaliteit.
  • Meer duidelijkheid te creëren over de vraag wanneer iemand werkt als werknemer of als zzp’er.
  • Het toezicht en de handhaving op schijnzelfstandigheid te verbeteren.

Brief aan de Tweede Kamer

In een voortgangsbrief van 16 december 2022 heeft de minister van SZW een nadere toelichting en uitgebreide uitwerking gegeven van de hiervoor genoemde drie pijlers.

Wat valt daarin op en wat is relevant voor de zorg?

In de tot nu toe lastige discussie over het onderwerp of iemand zzp’er (ondernemer) is of werknemer, ging het in de zorg vooral om twee criteria

  1. Is er sprake is van een gezagsverhouding of niet?
  2. Haalt zzp’er de bekende 1225 uur per jaar, om daarmee bepaalde fiscale voordelen te ontvangen?

Uit de brief van de minister blijkt nu dat daar waarschijnlijk nog een derde criterium bijkomt, namelijk het “inbeddingscriterium”. Wat houdt dit criterium precies in?

Het inbeddingscriterium

Het inbeddingscriterium houdt in dat als de werkzaamheden organisatorisch zijn ingebed in de organisatie, dit een aanwijzing is dat er sprake is van werknemerschap, behalve als de zzp’er kan aantonen dat is voldaan aan een aantal criteria voor zelfstandig ondernemerschap (“ondernemerscriteria”).

Wanneer er sprake is van inbedding en welke “ondernemerscriteria” toch maken dat iemand wel een zzp’er is, moet nog verder worden uitgewerkt. Een onderdeel van inbedding die de minister in haar brief al wel noemt, is de situatie waarin de zzp’er werkzaamheden uitvoert die tot de gebruikelijke bedrijfsvoering van de organisatie behoren en waarbij de zzp’er middelen van de opdrachtgever gebruikt.

Slecht nieuws voor zzp’ers in de zorg

Voor zzp’ers in de zorg is dit geen goed nieuws. Zzp’ers in de zorg werken namelijk vaak “zij aan zij” met andere medewerkers die gewoon in loondienst zijn. Ook maken zij vrijwel altijd gebruik van de middelen van de zorginstelling. Dit lijkt op basis van het inbeddingscriterium te wijzen op werknemerschap. Maar of dit echt zo is, hangt af van hoe de minister dit verder zal uitwerken en op welke manier er toch sprake zou kunnen zijn van zelfstandigheid.

Tot slot zal de minister verder nog onderzoeken of er ook een tariefcriterium kan komen. Dit houdt in dat als een zzp’er werkt tegen een uurtarief onder een bepaald bedrag er wordt vermoed dat er sprake is van werknemerschap, behoudens tegenbewijs.

Tenslotte

Een concreet wetsvoorstel wordt in de zomer van 2023 verwacht. Zodra er weer nieuws is, brengen wij je hier uiteraard direct van op de hoogte. Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon