Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

In de media is het de afgelopen periode vaak naar voren gekomen. ‘Werknemers in de zorg nemen ontslag om zich vervolgens als zzp’er te laten inhuren’. De kosten die zorgorganisaties kwijt zijn aan de inhuur van medewerkers (zoals een zzp’er) zijn de afgelopen jaren dan ook flink gestegen.

De Wet arbeidsmarkt in balans de oorzaak?

Niet overal heeft de zzp’er zo’n goede onderhandelingspositie als de zzp’er in de zorgsector. Mede als gevolg van de invoering van Wet arbeidsmarkt in balans is dan ook de vraag gesteld of het aantal zzp’ers de komende jaren zal gaan toenemen. Om die reden is erop aangedrongen dat het kabinet snel adequate maatregelen neemt om de zzp’er aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt te beschermen en tegelijkertijd om de ‘echte’ zzp’er de ruimte te bieden om te ondernemen. De huidige wet DBA biedt hiervoor onvoldoende waarborgen.

Drie maatregelen

Minister Koolmees heeft de maatregelen op het gebied van zzp-wetgeving uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019. Kort gezegd zijn er drie maatregelen die de minister voor ogen heeft.

  1. Er komt een minimumtarief voor de zzp’er aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt;
  2. Aan de ‘bovenkant’ van de arbeidsmarkt komt er een zelfstandigenverklaring;
  3. Voor iedere opdrachtgever en opdrachtnemer komt een opdrachtgeversverklaring.

Ondanks alle kritiek op de voorgestelde maatregelen, heeft de minister doorgepakt. Eind oktober 2019 zijn er dan ook twee wetsvoorstellen ontstaan. Het gaat om de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring. Wat zouden deze wetten globaal gezien voor wijzigingen met zich brengen?

Wetsvoorstel 1: Wet minimumbeloning zelfstandigen

Het wetsvoorstel dat gaat over minimumbeloning voor zelfstandigen en heeft als doel om de zzp’ers aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt een bepaald minimuminkomen te bieden. Let op: de hoogte van het tarief is wel gebaseerd op een fulltime werkweek en er wordt uitgegaan van 46 werkweken per jaar. Als minimumtarief wordt een bedrag van € 16,- exclusief btw per uur aangehouden. Dit zou dan voldoende moeten zijn voor een opdrachtnemer om genoeg inkomen te genereren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. En daarnaast om zich te kunnen verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Althans, daar gaat het wetsvoorstel van uit. In het minimumtarief van € 16,- ex btw per uur zijn niet de direct aan de opdracht toe te rekenen kosten meegenomen.

Het minimumtarief gaat gelden voor alle zzp’ers. Van een zelfstandige is geen sprake als er wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Als je als zelfstandige via een eigen B.V. aan de slag gaat, val je wel weer onder de definitie van zelfstandige als bedoeld in dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel 2: Wet op de zelfstandigenverklaring

Het wetsvoorstel dat ziet op de zelfstandigenverklaring heeft betrekking op de ‘bovenkant’ van de arbeidsmarkt.

Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kan er een zelfstandigenverklaring worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er een zelfstandigenverklaring van toepassing wordt verklaard op de arbeidsrelatie, dan biedt dit vooraf zekerheid over de kwalificatie van de overeenkomst die partijen zijn aangegaan. Als gevolg van deze verklaring wordt geregeld dat de overeenkomst van opdracht voor de belastingdienst niet wordt beschouwd als arbeidsovereenkomst. Hierdoor krijg je de garantie dat je geen premies voor werknemersverzekeringen hoeft af te dragen. Daarnaast zorgt deze verklaring ervoor dat de overeenkomst van opdracht ook vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt niet wordt beschouwd als arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden voor een zelfstandigenverklaring zijn onder meer:

  1. de opdrachtnemer mag voor maximaal een jaar de werkzaamheden gaan verrichten;
  2. de opdrachtnemer moet een arbeidsbeloning van ten minste € 75,- ex btw per uur moet ontvangen.

Van wetsvoorstel tot wet?

Als het aan de werkgeversorganisaties en vakbonden liggen, worden de voorstellen ingetrokken.  De bedoeling op bais van het wetsvoorstel is dat zzp’ers straks ten minste € 16,- ex btw per uur verdienen. Het is nog even de vraag of dit vanaf 2021 daadwerkelijk gaat gebeuren.

Terug naar nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon