Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De opbouw en hoogte van de transitievergoeding wijzigt per 1 januari 2020. Wat gaat er wijzigen? Hoe werkt het overgangsrecht? En kan je dit als werkgever in je voordeel gebruiken? In dit artikel geeft Roelien antwoord op deze vragen.

Wijzigingen per 1 januari 2020 door de Wet Arbeidsrecht in Balans (WAB)

De opbouw en berekening van de transitievergoeding wijzigt door de WAB. In de huidige situatie geldt dat voor de eerste 10 jaar van het dienstverband er recht is op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En voor de dienstjaren daarna 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het veel overzichtelijker: voor alle dienstjaren geldt 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

De kanttekening is wel dat de werknemer vanaf dag 1 transitievergoeding opbouwt.

Bereken hieronder de hoogte van de transitievergoeding vanaf 2020

Wijzigingen per 1 januari 2020 door verval van de tijdelijke regelingen

We kennen nu een aantal tijdelijke regelingen:

  1. transitievergoeding voor de oudere werknemer
  2. lagere transitievergoeding bij een kleine werkgever

1. Tijdelijke regeling transitievergoeding oudere werknemer

Voor de werknemer die 50 jaar of ouder is én 10 jaar of langer in dienst is geldt dat voor de dienstjaren na het bereiken van de 50 jarige leeftijd de opbouw van de transitievergoeding 1 maandsalaris per dienstjaar is.

De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020 (de regeling gold al niet voor de kleine werkgevers). Vanaf volgend jaar geldt voor de oudere werknemer dus ook gewoon een opbouw van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

2. Tijdelijke regeling lagere transitievergoeding kleine werkgever

Deze regeling geldt dus alleen voor de kleine werkgever (< 25 werknemers). Deze krijgt bij beëindiging van het dienstverband vanwege slechte financiële situatie ‘korting’ op de transitievergoeding. Dit houdt in dat alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Wel gelden er allerlei regels om te bepalen of voldaan wordt een de ‘slechte financiële situatie’.

Ook deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Overgangsrecht

De vraag is natuurlijk: wanneer geldt welke berekeningswijze van de transitievergoeding? En kun je het als werkgever nog in je voordeel gebruiken?

Indienen ontbindingsverzoek kantonrechter of ontslagaanvraag UWV

Het overgangsrecht is vrij duidelijk: voor alle ontbindingsverzoeken die zijn ingediend vóór 1 januari 2020 geldt de huidige berekeningswijze. Dit geldt ook voor de ontslagaanvragen bij het UWV. Dien je pas het verzoek na 1 januari 2020 in, dan gelden de nieuwe rekenregels.

Tijdelijke contracten

De nieuwe rekenregels gelden ook voor tijdelijke contracten die eindigen op of na 1 januari 2020. Heb je bijvoorbeeld een tijdelijk contract gesloten van 1 september 2019 tot 1 februari 2020, dan moet over de looptijd van het gehele contract de transitievergoeding berekend worden.

Vaststellingsovereenkomst

Er geldt geen overgangsrecht voor de vaststellingsovereenkomst. De transitievergoeding is namelijk niet verplicht bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst kun je nu al wel rekening houden met de wijzigingen. Zeker voor de oudere werknemer heeft de nieuwe berekeningswijze negatieve gevolgen waardoor je hoogstwaarschijnlijk dit jaar sneller tot een regeling kunt komen.

Let op bij de langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Wanneer het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en een einddatum van het contract in 2020, dan hanteert het UWV voor de berekening van de compensatie van de transitievergoeding de nieuwe berekeningswijze. Oók als je in 2019 een ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend of als je in 2019 een beëindigingsovereenkomst hebt gesloten.

Let daar dus op wanneer je nu gaat onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. Hanteer bij een einddatum in 2020 de nieuwe berekeningswijze voor de transitievergoeding of zorg ervoor dat de einddatum van het contract in 2019 ligt. Dit laatste is mogelijk aangezien bij een beëindigingsovereenkomst na 104 weken ziekte geen rekening gehouden hoeft te worden met de opzegtermijn.

De andere regels die zijn opgesteld voor de hoogte van de compensatie blijven overigens gewoon van toepassing.

Vragen?

Heb je vragen over de transitievergoeding of wil je weten hoe je het overgangsrecht zo goed mogelijk kunt benutten? Neem dan gerust contact op.

 

Bereken de hoogte van de transitievergoeding

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!