Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Begin 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kwaliteitskader heeft binnen de hele sector tot gesprekken over de ideale personeelssamenstelling geleid. Soms leiden deze gesprekken tot vervolgstappen die arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Hanze advocaat heeft inmiddels in veel van dit soort traject advies uitgebracht. In dit artikel delen we onze belangrijkste ervaringen.

Over het kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kader maakt duidelijk wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars onder goede zorg verstaan. Ook vormt het de basis van toezicht en verantwoording.

Het kwaliteitskader heeft ervoor gezorgd dat er kwaliteitsplannen worden ontwikkeld. Soms vervallen er functies, komen er nieuwe functies bij of veranderen bestaande functies.

Strenge eisen rond vervallende functies

Gaan er bepaalde functies veranderen? En hoe? Schakel zo snel mogelijk een FWG-specialist in.  In de cao VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) staan hier namelijk specifieke bepalingen over opgenomen. Hier moet altijd aan voldaan worden. Een FWG-specialist is onmisbaar in dit traject.

Is er bijvoorbeeld sprake van een voorgenomen verval van functie? Dan zal de OR altijd zijn advies moeten uitbrengen. Ook kan het op basis van de cao zo zijn dat er overlegd moet worden met de vakbonden, bijvoorbeeld over het opstellen van een sociaal plan. Tenzij dat er al is, natuurlijk.

Wijzigen mag ook niet zomaar, volg de spelregels!

Er gelden andere spelregels als een functie niet vervalt maar verandert. Zo is het bijvoorbeeld van belang of er een (eenzijdig) wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Het belang van de functiewijziging moet sowieso goed onderbouwd worden. Ook moet het afgezet worden tegen het belang van de medewerkers wiens functie verandert.

Het informeren en betrekken van medewerkers in dit proces is cruciaal. Dit kan in de vorm van informatiebijeenkomsten, groepssessies of individuele belangstellingsgesprekken. Ook in dit traject is het nodig om de OR te betrekken. Zeker als het om een groot deel van het personeel gaat.

Zolang je goed communiceert over het nut en de noodzaak van de wijzigingen, zal het traject meestal tot het gewenste resultaat leiden. Als je de spelregels maar volgt.

Voorkom onrust en procedures

Gaat er door het kwaliteitskader ook wat veranderen in jouw organisatie? Dan wil je een andere personeelssamenstelling, met soms aanpassing van arbeidsovereenkomsten, zonder al te veel onrust en procedures.

Door onze uitgebreide ervaring is Hanze advocaat de perfecte partner voor jouw traject. We kennen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van A tot Z, dus hebben voor alle uitdagingen een oplossing.

Neem vandaag nog contact met ons op!

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon