Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

In de top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg van 2020, is deze uitspraak op plek 5 geëindigd.

Jokken over je diploma’s, betekent niet altijd ontslag op staande voet

Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat het ontbreken van een diploma geen inhoudsloze arbeidsovereenkomst oplevert. Ondanks dat de werknemer niet het juiste diploma voor de functie heeft. En het levert al helemaal geen rechtsgeldig ontslag op staande voet op.

Diploma of een certificaat? Daar gaat het mis

Tilly gaat in juni 2018 aan het werk als Verzorgende IG. Op haar cv staat dat ze beschikt over diploma VIG-niveau 3. Op een gegeven moment komt de werkgever erachter dat de Tilly alleen de deelcertificaten voor Verzorgende IG niveau 3 heeft, maar niet het overkoepelende diploma. De werkgever vindt dat ze is voorgelogen en ontslaat Tilly op 25 juli 2019 op staande voet. Tilly pikt dit niet en stapt naar de rechter. Terug wil ze niet, maar ze vindt wel dat de werkgever flink moet betalen. Daarom vordert ze een billijke vergoeding en een vergoeding op grond van onregelmatige opzegging van haar arbeidsovereenkomst.

Zoals in dit artikel aangegeven is er voor een ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Er kan in zo’n geval van de werkgever niet worden verwacht dat hij de werknemer nog een dag langer in dienst houdt. 

Ontslag op staande voet faalt

Een van de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet is de ‘onverwijldheid’. Zodra de ‘dringende reden’ bij de werkgever bekend is geworden, moet er zo snel mogelijk overgegaan worden tot het ontslag.

De kantonrechter stelt dat het ontslag op staande voet niet snel genoeg is gegeven. De werkgever heeft namelijk op 20 februari 2019 om het diploma gevraagd en komt er vervolgens al snel achter dat de werkneemster deze niet heeft. Maar het ontslag op staande voet wordt pas op 25 juli 2019 gegeven. Dit tijdsverloop is volgens de kantonrechter veel te lang, en het ontslag wordt daarmee van tafel geveegd.

De werkgever laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Hoger beroep: geen diploma, wel bekwaam

Het Gerechtshof voegt nog een extra dimensie toe aan de uitspraak van de kantonrechter. Wederom ten nadele van de werkgever. Het Hof oordeelt namelijk dat Tilly weliswaar ten onrechte het diploma op haar cv heeft gezet, maar dat dit het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd. Het Hof zegt dat Tilly in de tijd dat ze gewerkt heeft niet onbekwaam is gebleken voor haar werkzaamheden die zij vanuit haar functie moet doen. Ook is niet gebleken dat zij – gezien het ontbreken van het diploma – verboden medische of verpleegtechnische handelingen heeft verricht. Bovendien is zij niet in de zorg van haar cliënten tekortgeschoten en heeft zij hun belangen niet geschaad. Dit alles kan niet door de werkgever worden tegengesproken.

Dus, onjuiste mededeling over diploma is geen ontslag op staande voet

Dus ondanks dat Tilly onjuiste informatie aan haar werkgever heeft gegeven over het diploma VIG-niveau 3, is er geen sprake van een ‘inhoudsloze arbeidsovereenkomst’. Tilly heeft geen verboden handelingen verricht, blijkt niet onbekwaam voor de functie te zijn en heeft gehandeld in het belang van haar cliënten. Daarmee worden de vorderingen van werkneemster voor een billijke vergoeding en een vergoeding voor onregelmatige opzegging toegewezen. Dat de billijke vergoeding maar op een maandsalaris wordt gesteld (€2.500 bruto) geeft aan dat het Hof wel enig begrip heeft voor de keuzes van de werkgever.

Moraal van het verhaal? Controleer voorafgaand aan indiensttreding, niet pas daarna.

In de praktijk hechten we terecht veel waarde aan diploma’s en het ontbreken daarvan wordt hoog opgenomen. Maar nu blijkt dat rechters door de diplomaplicht heen kijkt en beoordeelt of een medewerker wil of niet bekwaam is. Streetwise wordt dus belangrijker geacht dan bookwise. En daar valt op zich veel voor te zeggen, maar het beoordelingskader wordt er wel erg subjectief van. Om te voorkomen dat werkgevers in de knoop komen met hun plicht om alleen gediplomeerde medewerkers aan het werk te hebben, is een feitelijke check van het diploma op voorhand van het grootste belang.

Dit is een bewerkte uitspraak. Lees op rechtspraak.nl de volledige en originele uitspraak.

Terug naar top 10 meest spraakmakende uitspraken in de zorg

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon