Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

Wat verwacht het UWV van werkgevers tijdens de coronacrisis?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgeversverplichtingen opgenomen met betrekking tot de re-integratie van de zieke werknemer. Bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek of opstarten van een tweede spoor traject.

Tijdens de coronacrisis hebben veel werkgevers hun re-integratie inspanningen op een lager pitje gezet. Een veelgehoord argument: “Ik heb de deuren van mijn bedrijf tijdelijk moeten sluiten, dus re-integratie lukt nu überhaupt niet”. Of: “Met onze teruglopende omzet heb ik helemaal geen geld voor een duur tweede spoor traject.” Wat wordt er eigenlijk van werkgever én werknemer verwacht?

Hou je aan de Werkwijzer Poortwachter

De verplichtingen voor werkgevers en werknemers tijdens een re-integratietraject staan beschreven in de Werkwijzer Poortwachter. Aan het einde van twee jaar loondoorbetalingsplicht zal het UWV beoordelen of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om een bevredigend re-integratieresultaat te behalen. Als dit niet is gelukt, dan wordt gekeken of daar een deugdelijke grond voor is. Met andere woorden: hebben werkgever en werknemer echt voldoende hun best gedaan of hebben ze steken laten vallen?

“Een financieel argument zoals ‘dreigende betalingsonmacht’ is geen reden om re-integratiestappen na te laten of uit te stellen. Het UWV gaat er daarbij vanuit dat de NOW-regeling voldoende compensatie biedt aan werkgevers als zij minder omzet maken.”

De toetsing van het UWV tijdens corona

In aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter heeft het UWV een addendum opgesteld. Daarin staat specifiek beschreven staat hoe het UWV re-integratie inspanningen tijdens de coronapandemie toetst. Hierbij tref je de belangrijkste zaken op een rij:

  • Samenstellen re-integratieverslag (RIV)

Uit het re-integratieverslag moet duidelijk blijken welke gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor de bedrijfsvoering van je organisatie. Het UWV vraagt aan werkgevers dit duidelijk toe te lichten. Zo kan het UWV ook beoordelen wat in redelijkheid van de werkgever gevergd had kunnen worden. Tekortkomingen zoals ontbrekende handtekeningen of te laat opgestelde documenten zullen ook op die wijze door het UWV worden beoordeeld. Als een stuk niet getekend is, omdat er minder fysiek contact mag plaatsvinden, dan wordt hier coulant mee omgegaan.

  • Onderzoek eerste en tweede spoor op afstand

Ook al is er geen of beperkte aanwezigheid op de werkvloer, het onderzoek naar mogelijkheden in het eerste of tweede spoor kan gewoon door gaan. Het UWV verwacht daarin ook creativiteit van de werkgever, de werknemer, de tweede spoor begeleider en arbeidsdeskundige. De contactmomenten met de bedrijfsarts worden vooral telefonisch gehouden. En heeft een werknemer contact met het UWV, bijvoorbeeld met de arbeidsdeskundige of de verzekeringsarts, dan zal dit ook op afstand plaatsvinden.

  • Geen deugdelijke grond

In het addendum beschrijft het UWV ook wat in elk geval  niet als deugdelijke grond gezien wordt. Daarbij wordt expliciet genoemd dat financiële argumenten zoals ‘dreigende betalingsonmacht’ geen reden zijn om re-integratiestappen na te laten of uit te stellen. Het UWV gaat er daarbij vanuit dat de NOW-regeling voldoende compensatie biedt aan werkgevers als zij minder omzet maken.

Daarnaast verwacht het UWV dat werkgevers hun werknemers een veilige werkomgeving bieden. Denk daarbij aan voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar stellen of het treffen van maatregelen op de werkvloer waardoor voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand norm. Het staken of uitstellen van re-integratie vanwege een on(voldoende) veilige werkomgeving, wordt niet geaccepteerd door het UWV.

Advies 1: onderzoek wat wél mogelijk is

Het UWV beoordeelt per situatie wat in redelijkheid mag worden verwacht van een werkgever. Ons advies is daarom om te kijken naar wat wél mogelijk is. Zorg dat het re-integratieproces doorgaat, ook al verloopt het anders.

Leg in de re-integratiedocumenten goed vast hoe de bedrijfssituatie is en welke stappen daarom zijn gezet. Besteed ook extra aandacht aan verslaglegging in het re-integratieverslag. Leg daarbij vooral de nadruk op alle inspanningen die wél geleverd zijn. Volledige informatie over de bedrijfsvoering in coronatijd en een gedetailleerd verslag door werkgever tonen namelijk aan het UWV dat je aandacht hebt besteed en je hebt ingezet in het proces.

Advies 2: vragen? Contact opnemen!

Zit je momenteel met een zieke werknemer en loopt het re-integratietraject moeizaam (door corona)? Neem dan contact met ons op. Je kunt je verhaal gelijk voorleggen aan één van onze juristen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon

Moet er binnen jouw organisatie vanwege de coronacrisis gereorganiseerd worden?

Bel dan gratis naar 085 27 33 586 voor advies en begeleiding.

Of plan hier zelf je telefonische afspraak in