Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Een slapend dienstverband

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet de werkgever tot 104 weken het loon van de werknemer doorbetalen en geldt een ontslagverbod. Na deze 104 weken hoeft de werkgever geen loon meer te betalen en mag hij de arbeidsovereenkomst beëindigen. Als de werkgever hiertoe overgaat, maakt de werknemer aanspraak op de transitievergoeding. Veel werkgevers kiezen er in zo’n situatie voor om het dienstverband niet te beëindigen, maar om het ‘slapend’ voort te zetten. Dit houdt in dat de werknemer formeel nog in dienst is, maar niet meer komt werken en niet meer betaald krijgt. Er is geen recht op de transitievergoeding.

Om deze ongewenste situatie te ontmoedigen, heeft de regering bepaald dat werkgevers de transitievergoeding kunnen terugkrijgen, bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Desondanks zijn er nu nog veel slapende dienstverbanden.

Meerdere werknemers hebben een procedure opgestart om beëindiging van het dienstverband af te dwingen om daarmee de transitievergoeding te kunnen ontvangen. Lees hier de uitkomsten.

De vraag die ook vaak opkomt: kan het verlofsaldo dat de werknemer heeft, tijdens een slapend dienstverband worden uitbetaald? Of is dit zelf een verplichting?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Voor het antwoord op deze vraag is het volgende van belang. Er is een onderscheid tussen ‘wettelijke vakantiedagen’ en de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Elke werknemer heeft wettelijk recht op twintig betaalde vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Veel werknemers hebben recht op meer betaalde vakantiedagen dan deze twintig per jaar, bijvoorbeeld omdat dat in de cao of in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Deze extra vakantiedagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Afkopen van vakantiedagen?

In de wet is bepaald dat tijdens het dienstverband de wettelijke vakantiedagen niet door de werkgever mogen worden afgekocht. Hiervan mag niet worden afgeweken. Ook niet met instemming van de werknemer. De achterliggende reden is dat het zo belangrijk wordt geacht dat werknemers minimaal vier weken per jaar vakantie nemen, dat zij op geen enkele wijze mogen worden gedwongen of verleid om hiervan af te zien.

Desondanks gebeurt het in de praktijk wel dat wettelijke vakantiedagen worden afgekocht tijdens een slapend dienstverband. Als de werkgever en de werknemer dit zo afspreken en uitvoeren, is er – hoewel dit dus verboden is – in de praktijk verder niemand die er een probleem van maakt. De werknemer kan de uitbetaling van echter niet afdwingen.

Maar er is een uitweg voor de werknemer!

De werknemer met een slapend dienstverband die zijn vakantiedagen uitbetaald wil hebben, kan dit wel op een andere manier afdwingen. De werknemer kan zijn vakantiedagen opnemen. Ook tijdens een slapend dienstverband. Deze vakantiedagen dient de werkgever dan te betalen, omdat het gaat om betaalde vakantiedagen, ook als deze zijn opgebouwd tijdens voorgaande jaren. De werkgever kan een vakantie van een werknemer alleen weigeren als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Ik kan mij geen situatie voorstellen waarbij een werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan hebben, om een vakantie te weigeren bij een werknemer die een slapend dienstverband heeft.

“De werknemer die een slapend dienstverband heeft kan gewoon vakantie opnemen.”

En wat geldt dan voor de bovenwettelijke vakantiedagen?

Anders dan bij de wettelijke vakantiedagen, mogen bovenwettelijke vakantiedagen wel tijdens het dienstverband worden afgekocht. Dit moet schriftelijk tussen de werkgever en de werknemer worden afgesproken.

Als de werkgever hier niet voor open staat, kan de werknemer met een slapend dienstverband ook deze bovenwettelijke vakantiedagen laten uitbetalen door simpelweg vakantie op te nemen.

Dus is er een verplichting tot uitbetaling van vakantiedagen? Nee. Wel de mogelijkheid. Of de mogelijkheid om betaald vakantie op te nemen.

Vragen?

Wil je weten wat je (het beste) kan doen in jouw situatie? Neem gratis en vrijblijvend contact op met William. Hij beantwoordt je vragen graag. William is bereikbaar op 0388200215 of via de mail: seijbel@hanzeadvocaat.nl

Terug naar nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!