Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

In dit artikel hebben we 10 veelgestelde vragen van werknemers en de antwoorden over het coronavirus opgenomen. Doe er je voordeel mee!

1) Ik wil niet op het werk verschijnen vanwege besmettingsgevaar. Mag ik thuisblijven?

Bij besmettingsgevaar zal de GGD het besluit nemen de werklocatie te sluiten. Zolang hier geen sprake van is, wordt verwacht dat je komt werken. Wanneer je zonder toestemming en zonder deugdelijke grond niet op het werk verschijnt, geldt dit als werkweigering. De werkgever kan dan, na een waarschuwing, het loon stopzetten en uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot ontslag.

Uiteraard kunnen er in onderling overleg wel afspraken worden gemaakt over thuiswerken of het opnemen van vakantiedagen (voor zover de bedrijfsvoering dit toelaat).

2) Kan mijn werkgever mijn geplande vakantie verbieden?

Nee, de werkgever mag jou dit niet verbieden. Wel geldt dat het ministerie van Buitenlandse zaken alle Nederlanders met klem heeft afgeraden om naar het buitenland te gaan. De verschillende kleurcodes zijn daarbij losgelaten, er geldt een algemeen advies om niet op reis te gaan (zoals dat al gold voor zorgpersoneel). Van jou als ‘goed werknemer’ mag worden verwacht dat je dit advies opvolgt, zeker in de huidige omstandigheden.

3) Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik in quarantaine word geplaatst?

Ja dat moet. Een uitzondering is wanneer je bijvoorbeeld naar een ‘rood’ of ‘oranje’ gebied bent afgereisd en je werkgever je al ten strengste heeft afgeraden om hiernaar toe te gaan. Als je dan in quarantaine wordt geplaatst (terwijl je niet zelf ziek bent) en je kan niet tijdig terugreizen, dan zou de werkgever kunnen besluiten om je loon stop te zetten. Wanneer je in quarantaine wordt geplaatst omdat je zelf (ook) ziek bent moet de werkgever aantonen dat er sprake is van opzet. De lat hiervoor ligt er hoog.

Herkenbare situatie?

 

4) Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof op te nemen als er onvoldoende werk is?

Nee. De werkgever mag dit niet verplichten. Wettelijk gezien kan je zelf bepalen wanneer je verlof opneemt. Wel kan je werkgever, gezien de bijzondere tijd, in overleg met je gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Als je genoeg verlofdagen hebt terwijl de hoeveelheid werk afneemt, mag de werkgever je aangeven dat het opnemen van verlof wordt gewaardeerd.

5) De scholen van mijn kinderen zijn dicht en ik kan daardoor niet aan het werk. Mag de werkgever hiervoor vakantiedagen inhouden?

Je zou een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof, maar deze periode is vaak maar voor een paar dagen. In beginsel mag de werkgever dan vakantiedagen in gaan houden (let op: in een eventueel van toepassing zijnde cao kunnen hierover afwijkende afspraken zijn opgenomen).

Van zowel jou als de werkgever wordt in deze situatie wel een mate van flexibiliteit verwacht. Als je geen vakantiedagen wil opnemen, dan mag de werkgever van jou verwachten dat je ’s avonds als de kinderen op bed liggen de ‘verloren’ uren inhaalt (indien het werk dit toelaat). Maar je mag ook verwachten dat jouw werkgever flexibel is over de tijdstippen waarop je jouw werkzaamheden verricht (indien het werk dit toelaat).

6) Mag ik thuisblijven omdat een familielid corona heeft?

Je kan een beroep doen op het zorgverlof als het noodzakelijk is dat jij voor het familielid zorgt. Waarschijnlijk zal je werkgever je sowieso vragen om thuis te werken (als het werk het toelaat) om verdere besmetting te voorkomen. Het loon moet in dat geval doorbetaald worden.

7) Ik ben momenteel thuis aan het werk. Mag mijn werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten?

Als er geen kosten meer worden gemaakt, hoeft de werkgever deze ook niet te vergoeden.

8) Kan mijn werkgever zomaar tot ontslag overgaan vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus?

Nee dat kan niet zomaar. Waarschijnlijk zal je werkgever het moeilijk hebben vanwege alle maatregelen. Vooral als het bedrijf helemaal moet sluiten. Gelukkig heeft de regering daar iets op bedacht: het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Als de werkgever hier een beroep op doet, mag de werkgever geen personeel ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Voor alle overige ontslaggronden (disfunctioneren, langdurige arbeidsongeschiktheid, etc.) gelden dezelfde ontslagregels als altijd. Dus ook nu geldt: je kan niet zomaar ontslagen worden.

9) Kan de werkgever van mij verlangen dat ik tijdelijk andere werkzaamheden verricht?

Als de reguliere werkzaamheden door de coronacrisis zijn weggevallen, is een verzoek van de werkgever tot het voldoen van andere werkzaamheden redelijk te noemen. Voorwaarde is wel dat de alternatieve werkzaamheden (zo) dicht (mogelijk) bij de oorspronkelijke werkzaamheden liggen.

10) Moet mijn werkgever voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting te voorkomen?

Ja. De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om jou en jouw collega’s een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. De werkgever zal je dus moeten informeren over het treffen van hygiënemaatregelen:

  • handen wassen;
  • het gebruik van papieren handdoekjes;
  • hoesten in de elleboog; en
  • geen handen geven.

Dit zijn de belangrijkste stappen om besmetting te voorkomen.

Daarnaast zal je werkgever je kunnen vragen om vanuit huis te werken en (grotere) bijeenkomsten afzeggen.

Nog (andere) vragen?

Voor medische vragen over het coronavirus verwijzen wij je naar de informatie van de rijksoverheid. Vragen over de gevolgen van het coronavirus voor jouw werk? Bel gerust! Eén van onze medewerkers staat je graat te woord.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties

Moet er binnen jouw organisatie vanwege de coronacrisis ook hard ingegrepen worden?

Bel dan gratis naar 085 27 33 586 voor advies en begeleiding.

Of maak hier gelijk een afspraak