Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Nieuwsupdate: Verplichte deelname aan Waarschuwingsregister van de baan

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn, wat is ook alweer?

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een initiatief van verschillende werkgeversverenigingen om de kwaliteit van zorg te bewaken. Zorgaanbieders kunnen melding doen wanneer medewerkers zijn ontslagen wegens strafbare feiten zoals grensoverschrijdend gedrag, diefstal of mishandeling. Hiervoor is vereist dat zorgaanbieders aangifte doen van een strafbaar feit.

Doel van het Waarschuwingsregister is enerzijds het bevorderen van een veilige zorgrelatie. Zo worden patiënten en cliënten beschermd tegen ongeschikte of kwaadwillende zorgverleners. Daarnaast is het een instrument voor zorgaanbieders om te voldoen aan hun vergewisplicht, zoals is opgenomen in de Wkkgz.

Wetsvoorstel: verplichte deelname

In 2018 is een motie ingediend om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te stellen voor zorgaanbieders. Tot nu toe waren betrekkelijk weinig zorgaanbieders aangesloten, waardoor de werking van het Waarschuwingsregister niet optimaal bleek. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in reactie op de motie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van wettelijke aansluiting bij het Waarschuwingsregister. Dat betekende dat deelname verplicht gesteld zou worden.

Teveel bezwaren, dus van de baan!

Uit het onderzoek volgde dat verplichte deelname op teveel (zwaarwegende) stuit. Daarom is – na het raadplegen van de verschillende veldpartijen – toch besloten af te zien van wettelijke verplichtstelling. De minister heeft dit recent  in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. De belangrijkste redenen zijn onder meer:

  • Een verhoging van de administratieve last voor zorgaanbieders;
  • Onvoldoende zekerheid dat verplichte deelname ook zal leiden tot registratie van incidenten van werknemers;
  • Onjuist aansluiting op de al bestaande systemen voor de wettelijke verplichting rondom het kunnen verstrekken van een VOG door zorgverleners.

Al met al is de verwachting dat er ook andere -minder ingrijpende- mogelijkheden zijn om tot een veiligere zorgrelatie te komen. Daarom verkent de Minister de alternatieven.

Conclusie

Kortom: verplichte deelname aan het Waarschuwingsregister is van de baan. Het Waarschuwingsregister blijft vooralsnog bestaan, dus aansluiting op vrijwillige basis is wel mogelijk voor zorgaanbieders.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!