Verschenen in Nursing op 22 maart 2021

Het is een lastige vraag, benadrukt advocaat arbeidsrecht William Seijbel van Hanze Advocaat, mede omdat er nog geen jurisprudentie over is. Maar je werkgever kan momenteel beter géén apart overzicht met gevaccineerde medewerkers maken, ook niet voor het verantwoorden van bijvoorbeeld reiskosten.

In strijd met wet

‘Persoonsgegevens zoals de vaccinatiekeuze mag een werkgever alleen verwerken als in een wet is vastgelegd dat dit is toegestaan. Dat is voor de vaccinatie tegen covid-19 nog niet zo, dus een werkgever die de gegevens wel verwerkt handelt in strijd met de privacywet’, legt Seijbel uit.

Zelfs als je daarvoor toestemming geeft mag je werkgever jouw vaccinatiegegevens niet vastleggen, zegt Seijbel. ‘Omdat de relatie werkgever-werknemer een afhankelijk en ongelijk karakter heeft.’

Uitzonderingen zijn weliswaar mogelijk, zegt Seijbel. ‘Bijvoorbeeld als de verwerking nodig is voor een zwaarwegend belang, en/of voor de volksgezondheid. Maar ook zo’n uitzondering moet wettelijk zijn vastgelegd en dat is nog niet zo.’

Reiskosten coronavaccinatie

Werkgevers hoeven voor het verantwoorden van reiskosten van vaccinatie-afspraken ook helemaal geen apart overzicht te maken, benadrukt adviseur Marco Bik van Jongbloed Fiscaal Juristen. ‘En als je jouw reiskosten opgeeft hoef je ook niet te zeggen waarom je de reis hebt gemaakt. Wel moet de reis te controleren zijn, dus je moet iets aangeven als: ik ging van mijn huisadres naar de Haagse Schouwweg 10 in Leiden.

Dat op dat adres een vaccinatielocatie is gevestigd, is geen bezwaar, want het geeft geen zekerheid over wie zich heeft laten vaccineren. ‘Meerdere mensen kunnen in 1 auto naar de vaccinatielocatie gegaan zijn. En gevaccineerden kunnen ook denken: laat die declaratie maar zitten.’ Een lijstje aanleggen met reiskosten specifiek vanwege coronavaccinatie is dus niet nodig, zegt Bik.

Hoeveel reiskosten krijg je?

Voor zakelijke reizen mag je werkgever altijd een onbelaste vergoeding van 0,19 cent per kilometer betalen, ongeacht het vervoersmiddel. Of een coronavaccinatie halen valt onder ‘zakelijke reizen’ is nog niet 100 procent zeker, zegt adviseur Marco Bik van Jongbloed Fiscaal Juristen. Maar het kan, omdat vaccinatie een zakelijk belang dient: een veilige omgeving voor medewerkers en patiënten en naasten.

Werkgevers en werknemers maken bij coronavaccinatie zelf afspraken maken over de reiskosten, schrijft de overheid. Dat geldt ook voor zelfstandig werkende verpleegkundigen. Zorginstellingen kunnen ook collectief vervoer organiseren. Vaccinatie gaat zoveel mogelijk buiten werktijd.

Advies aan verpleegkundigen

En wat als je als verpleegkundige het gevoel hebt dat je privacy wel in het geding is? ‘Zet op papier waar je bezwaar tegen hebt en wijs je werkgever op de mogelijke consequenties’, adviseert Seijbel. ‘Overtreding van de AVG kan je werkgever een boete opleveren.’

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties