Iedereen komt op z’n werk wel eens zaken tegen waarvan je niet precies weet hoe het zit. Meestal zijn het relatief eenvoudige vragen. Op internet kun je daar snel een antwoord op vinden. Soms gaat het om een lastiger vraag of ontstaat er een verschil van mening met je werkgever. Dit kan gemakkelijk uitmonden in een arbeidsconflict en wellicht zelfs een ontslagaanzegging. 

 

Wanneer is het een arbeidsconflict?

Bij een verschil van mening is er natuurlijk nog niet direct sprake van een conflict. Maar ook dan is het goed om je te laten adviseren over je rechtspositie. Zeker als het over jouw functioneren of houding en gedrag gaat. Een arbeidsconflict wordt het wanneer je werkgever je verplicht iets te doen (of juist niet te doen), terwijl je het daar niet mee eens bent. Of als je werkgever consequenties verbindt aan je gedrag en je de wacht aanzegt.

Goede en snelle oplossing voor arbeidsconflict

Kies bij een arbeidsconflict voor een goede, snelle oplossing. Kies voor persoonlijke begeleiding, stel je eigen carrière en situatie centraal. Kies voor de juridische experts van Hanze advocaat.

Duidelijk advies in heldere taal

8 tips bij een (dreigend) arbeidsconflict

  1. Probeer altijd rustig en kalm te blijven en ervoor te zorgen dat de situatie niet escaleert.
  2. Bespreek zo snel mogelijk – bijvoorbeeld met een (andere) leidinggevende – waar je tegenaan loopt: maak dingen helder en bespreekbaar.
  3. Blijf altijd kritisch naar jezelf kijken. Wat voor uitwerking heeft jouw gedrag op anderen, wat is jouw rol in de ontstane situatie?
  4. Voordat een meningsverschil een conflict wordt, kun je overleggen met de P&O-adviseur, vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker.
  5. Het is altijd belangrijk om goede aantekeningen te maken van alles wat er gebeurt. In een later stadium kunnen deze aantekeningen van belang zijn. Verzamel alle correspondentie die met de kwestie (in wording) te maken heeft en bewaar deze goed.
  6. Probeer helder te krijgen wat je precies verweten wordt en wat men vervolgens van je verlangd. Kun je daaraan voldoen en wat is daarvoor nodig?
  7. Kom je er samen niet uit, dan kan een bemiddelingstraject met een mediator uitkomst bieden. Wij hebben een lijst van mediators waar we goede ervaringen mee hebben.
  8. Leidt dit alles tot niets, schakel dan een Hanze advocaat in!

Heb je een vraag over een arbeidsconflict?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties