Billijke vergoeding

Sinds invoering van de WWZ (1 juli 2015) heeft de billijke vergoeding zijn intrede gemaakt in het arbeidsrecht. Ook wel bekend als ‘ het muizengaatje’. Dit biedt voor de werknemer de mogelijkheid om bij een ontslag naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding te vorderen. Deze billijke vergoeding ziet op een compensatie van het ontslag van de werknemer doordat de werkgever zich niet als een goed werkgever richting de werknemer heeft gedragen. De wet zegt dat hier een beroep op kan worden gedaan als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onterecht gegeven ontslag op staande voet.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties