Reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering in de organisatie. Voor werknemers kan een reorganisatie betekenen dat ze een andere functie met andere arbeidsvoorwaarden krijgen. Het kan ook zo zijn dat de functie na de reorganisatie niet meer zal bestaan, of dat er minder werknemers nodig zijn om de functie uit te oefenen. Dan kan de werknemer zijn baan kwijtraken. Dit noemen ze boventalligheid. Een werkgever is vrij om zijn organisatie in te delen naar zijn wens, maar hiervoor moet hij zich wel houden aan een aantal regels. Eén van die regels is dat hij niet willekeurig werknemers kan voordragen voor ontslag. De werknemers worden geselecteerd op basis van het afspiegelingsbeginsel ” Last in, first out

Het is logisch dat de werknemer met de meeste dienstjaren het meeste bescherming geniet. Daarnaast wordt er ook nog onderscheid gemaakt in leeftijd. Na de ontslagronde is het de bedoeling  dat de leeftijdsopbouw per functiecategorie nagenoeg gelijk blijft.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties