Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Veel reorganisaties gaan gepaard met het verlies van arbeidsplaatsen. Voordat mensen voor ontslag kunnen worden voorgedragen, zal er eerst vastgesteld moeten worden wie voor ontslag in aanmerking komt. Dit wordt bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Als je op basis van het afspiegelingsbeginsel wordt aangewezen, dan ben je ‘boventallig’ geworden. Als er vervolgens geen mogelijkheid tot herplaatsing bestaat, dan zal je werkgever je mogelijk een ontslagvoorstel doen. Je kan dan met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Komen jullie hier niet uit, dan zal je werkgever toestemming aan het UWV moeten vragen om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen.

De volgende 10 tips helpen je in deze moeilijke en onzekere periode.

1. Een goede voorbereiding

Bereid je goed voor op elk gesprek wat je met je werkgever gaat voeren. Vraag van tevoren wat de agenda van het gesprek gaat zijn en noteer nauwkeurig wat er tijdens het gezegd wordt. Verzamel alle mogelijke informatie die je over de reorganisatie kunt vinden (intranetberichten, krantenartikelen, mogelijke vacatures etc.).

2. Geen ontslag nemen

Een reorganisatie zorgt voor een onzekere periode, mag je blijven werken of moet je eruit? Belangrijk is om zelf je baan niet op te zeggen, zelfs niet wanneer het zeker is dat je baan op de tocht staat. Wanneer je zelf ontslag neemt, heb je namelijk geen recht op een WW uitkering en je loopt mogelijk een ontslagvergoeding mis.

3. Niet ondertekenen

Sommige werkgevers kunnen de druk behoorlijk opvoeren. Vooral aan het eind van de maand wordt de druk verhoogd. Soms moet je een ontslagvoorstel binnen een paar dagen tekenen. Belangrijk: onderteken niet zomaar een voorstel van je werkgever! Je werkgever kan je hier niet toe dwingen. Geef aan dat je het voorstel rustig wil lezen, voordat je ergens mee instemt. En vraag of er budget is om een jurist te raadplegen. Bij Hanze advocaat kan dat al vanaf € 495 ex btw.

4. Vraag om een schriftelijke bevestiging

Tijdens het gesprek is het begrijpelijk dat je nerveus bent en bepaalde (belangrijke) zaken vergeet. Een ontslag gaat je namelijk niet in de koude kleren zitten! Vraag daarom een schriftelijke bevestiging van het voorstel en de onderbouwing van het ontslag.

5. Controleer of de ontslagregels (juist) zijn toegepast

Ben jij wel degene die in aanmerking moet komen voor ontslag? Of moet een collega juist worden voorgedragen? Zaak is om dit te (laten) controleren. Het toepassen van het afspiegelingsbeginsel op basis waarvan je boventallig bent verklaard, is erg ingewikkeld en kan vaak ook tot andere uitkomsten leiden. Vraag dus om een onderbouwing van de boventalligheid en laat dit checken.

6. Toets of het voorstel overeen komt met het sociaal plan

Is er binnen jouw organisatie een sociaal plan van toepassing, dan moet het voorstel voldoen aan de voorwaarden die in het plan zijn opgenomen. Wanneer er geen sociaal plan is, of er wordt in het sociaal plan niet gesproken over een ontslagvergoeding, heb je recht op een transitievergoeding. Is daar rekening mee gehouden in het voorstel? Laat het bedrag door een jurist narekenen.

7. Win juridisch advies in

Heb je twijfels over het voorstel en de punten die hierin op zijn genomen, laat het voorstel dan toetsen door een specialist. Lees hier hoe wij werken. Wij bekijken of je met het voorstel een WW uitkering krijgt en of de voorwaarden voldoen aan de wettelijke regels.

8. Vraag om bijdrage in de juridische kosten

Meestal wordt er door de werkgever een bepaling opgenomen in het voorstel dat (een deel van) de juridische kosten worden vergoed. Wanneer dit niet het geval is, vraag er dan naar.  Bij Hanze advocaat is de ervaring dat het in 95% van de gevallen lukt om de juridische kosten te verhalen op de werkgever. Daarmee zijn er voor jou geen kosten aan het advies verbonden.

9. Denk na over je interne en externe mogelijkheden

Als je voor ontslag wordt voorgedragen is dit een vervelende situatie, maar het brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Misschien is er binnen de organisatie wel een vacature vrij of je kan met een loopbaancoach zoeken naar externe mogelijkheden.

10. Verweer voeren bij het UWV

Soms lukt het niet om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dan moet de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Jij kan daar tegen verweer voeren. Wij helpen je graag!

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon