WW-vriendelijk

Deze term wordt vaak gebruikt bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De WW-vriendelijke formulering is hierbij erg belangrijk. Deze formulering zorgt er na het einde van het dienstverband voor dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Hoe ziet die WW-vriendelijke formulering er dan uit?

Er moet in ieder geval instaan dat de werkgever het initiatief heeft genomen voor de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast moet erin staan dat de werknemer geen enkel verwijt valt te maken en dat er geen sprake is van een dringende reden (ontslag op staande voet). Het UWV beoordeelt deze formulering om te bepalen of de werknemer voldoet aan de vereisten van een WW-uitkering (de werknemer mag niet verwijtbaar werkloos zijn).

Daarnaast is voor een WW-uitkering o.a. nog van belang of er een ontslagvergoeding wordt aangeboden en of de opzegtermijn in acht wordt genomen

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties