Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

10 vragen over de transitievergoeding in de zorg 

Een transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding die jouw zorgmedewerker krijgt bij ontslag. Met deze vergoeding compenseer je je medewerker deels voor het verlies van zijn baan. Daarnaast helpt zo’n vergoeding bij het overstappen (de transitie) naar ander werk.

We krijgen vaak vragen over de transitievergoeding. En daarom zetten we de 10 meest gestelde vragen voor je op een rij.

Wanneer je jouw zorgmedewerker ontslaat of het contract niet verlengt. Vanaf dag één heeft jouw medewerker recht op de transitievergoeding.

Je medewerker heeft er geen recht op wanneer je hem ontslaat om ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerker. De transitievergoeding geldt ook niet wanneer je medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Nee, dat móet niet. Jullie kunnen in een vaststellingsovereenkomst andere afspraken maken over de transitievergoeding . 

Je moet in je berekening een aantal dingen meenemen. Dit zijn ze:

Het basissalaris
Bij een wisselende werktijden kijk je naar het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande twaalf maanden.

Provisie/stukloon
Neem het gemiddelde bedrag van deze inkomsten in de voorafgaande twaalf maanden.

Vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering
1/12 van de bedragen waar je medewerker de komende twaalf maanden recht op zou hebben gehad.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen
Van deze toeslagen neem je 1/12 worden van de voorafgaande twaalf maanden.

Bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen
Hierbij neem je naar het maandgemiddelde over de afgelopen 36 maanden.

Met deze calculator reken je uit hoe hoog de vergoeding ongeveer zal zijn.

Ja, dat kan.

In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

De vervangende voorziening bestaat uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook.

De transitievergoeding is 1/3e maandsalaris voor ieder kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst duurde. Plus een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst tellen maanden waarin de werknemer minderjarig was niet mee als de werknemer in die maanden gemiddeld maximaal 12 uur per week heeft gewerkt.

Is je medewerker korter er minder dan zes maanden tussenuit geweest? Dan maakt dat voor de berekening niets uit. Als er eerder een transitievergoeding is betaald, mag je dit in mindering brengen.

Ja, maar alleen wanneer de kosten tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Het moet er bovendien voor gezorgd hebben dat je medewerker bredere inzetbaar is. Het mogen ook kosten zijn, die leidden tot een andere functie binnen jullie zorgorganisatie.

Let op! Je medewerker moet hier op voorhand schriftelijk mee instemmen. Daarnaast moet je aangeven hoe hoog de kosten zijn die dan in mindering brengt.

Als jij het dienstverband wilt verlengen en jouw medewerker weigert, dan hoef je geen transitievergoeding te betalen. Let wel: je aanbod moet moet gelijkwaardig zijn aan het huidige dienstverband.

Het beste is om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met als grondslag de twee jaar ziekte.

Compensatie kun je bij het UWV aanvragen. Dit moet binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Stuur in ieder geval mee:

  • de arbeidsovereenkomst,
  • de salarisspecificaties tijdens de arbeidsongeschiktheid,
  • bewijs van betaling, en
  • de vaststellingsovereenkomst. 

Ja, dat moet. Maar je kunt met je medewerkers afspraken maken over het betalen in termijnen van de transitievergoeding (maximaal 6 maanden).

Wanneer je minder dan 25 medewerkers in dienst hebt, word je gecompenseerd voor de transitievergoeding die betaalt bij:

  • ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging
  • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
  • overlijden

Je medewerker heeft geen recht op de transitievergoeding als je bedrijf/organisatie in staat van faillissement is verklaard.

Een billijke vergoeding, dus naast de transitievergoeding, wordt (vrijwel) alleen opgelegd als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Daar is niet snel sprake van. Dit moet ook door de rechter worden uitgesproken. 

Wel kun je in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de vergoeding, zodat je medewerker meer krijgt dan alleen de transitievergoeding. Het heet dan geen billijke vergoeding meer, maar een ontslagvergoeding. De transitievergoeding is hier dan een onderdeel van.  

Hulp nodig?

Wil je het dienstverband met jouw zorgmedewerker beeïndigen en kun je daar juridische hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Hanze advocaat. We denken met je mee en adviseren je wat de (on)mogelijkheden zijn. Als het nodig is, stellen we een waterdichte overeenkomst voor je op. Bel gratis 085 – 27 33 586.

Besteed je transitieclaim uit

Wil je betaalde transitievergoedig na twee jaar ziekte terugvragen? Wij regelen het voor je. Bel ons op 085 – 27 33 586. En wanneer je een Arbeidsrecht Zonder Zorgen abonnement hebt, kost je dat niets extra.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon