Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Eén van de doelstellingen van de WAB is de stimulatie van het aangaan van vaste contracten. De regering stelt dat door het heffen van een lagere WW-premie voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten, het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om vaste contracten aan te bieden.

Hoe zit het nu ook alweer?

De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit moment gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. De Belastingdienst deelt elke werkgever in, in één van deze sectoren. Elk hebben ze hun eigen sectorfonds en de daarbij behorende sectorpremie. Voor vijf sectoren met veel seizoensarbeid is het nu al zo dat deze sectorpremie is gedifferentieerd (verschillend) naar contractduur. Voor contracten korter dan 1 jaar geldt een hoge premie en voor contracten van minstens één jaar of voor onbepaalde tijd geldt de lage premie.

Na de eerste zes maanden worden WW-uitkeringen gefinancierd via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Hoe wordt het?

De hoofdregel is dat de lage premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van een oproepovereenkomst. Uit de toelichting op de wet blijkt dat de jaarurensystematiek niet gezien wordt als een oproepcontract.

Verschil in hoge en lage premie

De hoge premie zal vijf procent hoger zijn dan de lage premie. Dus als de lage premie 1% is, dan is de hoge premie 6%. De premies zullen pas eind 2019 bekend zijn. In de toelichting op de wet wordt uitgegaan van een lage premie van 2,78% en een hogere premie van 7,78%.

Uitzondering 1: het tijdelijke BBL contract

Een BBL leer-arbeidsovereenkomst wordt vaak aangegaan voor de duur van de opleiding en dus voor bepaalde tijd. Dit zou betekenen dat de hoge premie geheven wordt. Om werkgever te stimuleren om opleidingsplekken aan te blijven bieden, geldt er een uitzondering op de regel. Op deze BBL leer-arbeidsovereenkomst is de lage premie van toepassing. Voorwaarde is wel dat er een schriftelijke leer-arbeidsovereenkomst is.

Uitzondering 2: studentenbaantjes

Flexibele contracten voor jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken, vallen straks onder de lage WW-premie. Dit zijn weliswaar flexkrachten, maar kleine studentenbaantjes leveren over het algemeen niet veel instroom in de WW op. Deze werknemers zitten bovendien meestal helemaal niet op een vast contract te wachten.

Omzeiling mogelijk door een vast contract te bieden met lage uren of snelle beëindiging?

Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd in de proeftijd, dan geldt alsnog de hoge premie. Dit geldt ook wanneer een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar 30% of meer uren verloond krijgt dan contractueel is afgesproken (tenzij er sprake is van een voltijds contract). Bijvoorbeeld de werknemer met een vast contract voor 15 uur in de week maar op grond van overuren wordt ingezet voor meer dan 28,5 uur per week.  De regering ziet dit dan als ontoelaatbare flexibele arbeid. Daardoor is alsnog de hoge premie van toepassing is.

Handhaving: loonstrook

Het soort contract is nu dus mede bepalend bij de premiedifferentiatie. Om de fraudegevoeligheid te verminderen wordt het vereist om het soort contract te vermelden op de loonstrook. Als de werkgever opzettelijk verkeerde informatie op de loonstrook opneemt, kan de werkgever daarvoor strafrechtelijk vervolgd worden (vanwege valsheid in geschrifte).

Wordt flex écht duurder en wordt vast écht goedkoper?

Dat zullen we nog even moeten afwachten, de definitieve lage en hoge percentages zijn nog niet bekend. En de gevolgen zullen per sector verschillend zijn.
Hoe dan ook: wanneer je veel gebruik maakt van vaste oproepcontracten kan een overstap naar een jaarurensystematiek een overweging waard zijn.

Wil je alvast een inschatting krijgen wat de gevolgen voor de wijzigingen in de WW-premie voor jou kunnen zijn? Neem dan contact op!

 

Dit artikel is geschreven door Roelien Klaver. Roelien kan je bereiken door te bellen naar 038 820 02 15 of een mail te sturen naar klaver@hanzeadvocaat.nl

Terug naar nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!