Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Je werknemer gaat een weekje op wintersport. Niets bijzonders in deze tijd van het jaar. Maar dat kan vervelende gevolgen hebben als je een telefoontje krijgt, dat je werknemer tijdens het skiën of snowboarden een ongeval heeft gehad. Natuurlijk is dit vooral vervelend voor de werknemer zelf die met pijnlijke klachten thuis of in het ziekenhuis zit.

Moet het loon worden doorbetaald?

Maar ook voor jou als werkgever is dit vervelend. Je kunt een periode niet beschikken over de inzet van de medewerker met alle gevolgen van dien. Verder komen er juridische verplichtingen om de hoek kijken. Zo heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon over de periode waarin hij door het ongeval niet kan werken. Dit duurt maximaal 104 weken als je in die periode alles doet om je werknemer te re-integreren.

Op grond van de wet heeft de werknemer in deze periode recht op 70% van zijn loon. In veel cao’s en arbeidsovereenkomsten is afgesproken dat de werkgever het eerste jaar 100% van het loon betaalt. Verder moet je als werkgever de uitgevallen werknemer re-integreren. Dit betekent dat je je als werkgever maximaal moet inspannen om de werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Lees hier meer over ziekte en re-integratie

Ziekmelding tijdens de vakantie?

Als de werknemer zich door het ski-ongeval ziek meldt tijdens de vakantie, hoe zit het dan met het verlofsaldo? De dagen vanaf de ziekmelding mogen niet op het verlofsaldo in mindering worden gebracht. Dit is anders als de werknemer nog steeds van zijn vakantie kan ‘genieten’. Ligt hij in het ziekenhuis dan is dat niet het geval. Heeft hij wat pijnlijke spieren, waardoor hij niet kan skiën, maar wel lekker in de zon op het terras zit, dan is dat wel het geval. Twijfel? Dan is het verstandig om aan de werknemer een doktersverklaring te vragen.

Verder is het bij uitzondering mogelijk om de verlofuren af te schrijven, ondanks de ziekmelding. Deze mogelijkheid moet dan wel vastgelegd zijn in een bedrijfsprotocol, de arbeidsovereenkomst of cao.

En de (financiële) gevolgen voor de werknemer?

Zoals nu wel duidelijk is, komen de gevolgen van een wintersportongeval voor een groot deel bij de werkgever terecht. Omdat wintersporten altijd een bepaald risico met zich meedraagt èn de werknemer er bewust voor kiest om op wintersport te gaan, is de vraag of de werknemer niet zelf een deel van de gevolgen moet dragen.

Hiervoor is weinig ruimte. De verplichting om een werknemer te re-integreren en om zijn loon door te betalen, volgt uit de wet en is dus niet afhankelijk van de oorzaak van de medische klachten. Daarop zijn bijna geen uitzonderingen. Alleen als de werknemer zijn ziekte ‘opzettelijk’ heeft veroorzaakt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen tijdens de ziekteperiode.

Hoewel aan wintersporten enig risico is verbonden, wordt een ongeval dat zich tijdens de wintersport voordoet niet als ‘opzettelijk’ beschouwd. Dit geldt voor zowel het ‘veiligere’ skiën op de piste als voor het risicovollere off-piste skiën. Het is voor een werkgever praktisch niet aan te tonen dat de werknemer tijdens de wintersport opzettelijk een ongeluk heeft veroorzaakt, met als doel om zich te blesseren.

En als de werknemer schuld heeft aan het ongeval?

Zoals gezegd, gebeurt het vaak dat in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald dat een werknemer een hoger loon krijgt dan het wettelijke minimum van 70%. Het is mogelijk om met de werknemer overeen te komen dat bij ziekte die is veroorzaakt door opzet of schuld, de werknemer geen aanspraak maakt op loondoorbetaling van meer dan 70%. Dit moet dan wel vooraf met de werknemer in de arbeidsovereenkomst of in de cao zijn vastgelegd. Vervolgens moet van geval tot geval worden bekeken òf er ook sprake is van schuld of opzet aan de zijde van een werknemer die door een ski-ongeval is uitgevallen.

Deze optie geeft de werkgever in ieder geval de mogelijkheid om een deel van de financiële gevolgen van een ski-ongeval bij de werknemer zelf neer te leggen. Wellicht werkt dit ook preventief, doordat een werknemer hierdoor besluit om in de winter naar de zon te gaan of minder risico te nemen op de piste.

De (loon)kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeluk?

Tenslotte kan het ski-ongeval van jouw werknemer door een ander zijn veroorzaakt. Is het dan mogelijk om de financiële gevolgen van het ski-ongeval te verhalen op deze veroorzaker?

Een ski-ongeval zal in principe niet in Nederland plaatsvinden, maar in het buitenland, waarbij ook de veroorzaker een andere nationaliteit kan hebben. De mogelijkheden om de schade te verhalen, wordt dan bepaald door het recht van het land dat in dat specifieke geval van toepassing is. In de praktijk zal het vaak lastig zijn om deze schade vergoed te krijgen.

Als zowel jouw werknemer als de veroorzaker van het ongeval in Nederland wonen, kan – ook als het ongeval in het buitenland is gebeurd – het Nederlandse recht van toepassing. Dat geeft ruimte om de mogelijkheid te onderzoeken om de gemaakte re-integratiekosten en het betaalde nettoloon tijdens de ziekteperiode te verhalen bij de veroorzaker van het ongeval (loonregres). Neem in dat geval contact met ons op, wij kunnen je helpen de loon- en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker.

Herkenbare situatie?

Is een van jouw werknemers uitgevallen door de wintersport? En heb je vragen over de uitbetaling van het salaris of de opname van zijn verlofuren? Of denk je dat je de schade kan verhalen op de veroorzaker van het ongeluk? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag!

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!