Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Ziekte en re-integratie. Wat kun je er als werkgever aan doen? 

De regels omtrent ziekteverzuim zijn complex. Hanze advocaat wijst de weg door de ingewikkelde wet- en regelgeving en draagt concrete oplossingen aan.

Zowel korte als langdurige ziekte raakt elke organisatie in organisatorisch opzicht, maar zeker ook op financieel vlak. Met een gedegen ziekteverzuimbeleid en goede arbeidsomstandigheden houd je als werkgever het verzuim zo laag mogelijk. Situaties van langdurige arbeidsongeschiktheid wil je graag zo veel mogelijk voor zijn. Als hier toch sprake van is, adviseert Hanze advocaat je graag over de rechten en plichten.

Ziekteverzuim kent flink prijskaartje

Elke ziekmelding van een medewerker kent een flink prijskaartje. Een hoog percentage ziekteverzuim heeft verstrekkende gevolgen voor elke organisatie, net als langdurige ziekte. Als een medewerker ziek uit dienst gaat, leidt dat tot een behoorlijke financiële kater. Uiteraard is ziekte voor een deel onvermijdelijk. Maar het gebeurt ook dat medewerkers zich ‘ziek’ melden terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict.

Ziekte en arbeidsconflict

“Heel vaak zie ik dat medewerkers zich ziek melden, terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict. Als de bedrijfsarts deze ‘vlucht in ziekte’ herkent, zal hij aangeven dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid en de medewerker weer aan de slag moet. Aan beide partijen wordt de opdracht gegeven om samen tot een oplossing te komen, waarbij vaak mediation wordt voorgesteld.”

Rechten en verplichtingen bij ziekte in Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekte is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin staan alle rechten en verplichtingen voor werkgever én werknemer. In beginsel heeft de werknemer 104 weken recht op doorbetaling van het salaris (maximaal 170% over de hele periode).

Als de bedrijfsarts vindt dat er mogelijkheden zijn, dan start de re-integratie. Vanaf dat moment moet er ook weer tegen loonwaarde worden betaald. Na 104 weken stopt in beginsel het recht op salaris en kan de werknemer ontslagen worden. Dit is anders bij een loonsanctie van het UWV. Na ontslag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Complexe situaties en wetgeving rond ziekte en re-integratie

Als werkgever krijg je te maken met sterk uiteenlopende en complexe situaties. Dat geldt zeker ook voor de wetgeving rondom ziekte, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en ontslag bij ziekte. Er is een veelheid aan wetten en regels van toepassing en er wordt elk jaar meer op het bordje van de werkgever wordt gelegd.

Voor werkgevers is het amper nog te overzien wanneer welke wet van toepassing is. Dat terwijl de mogelijke financiële consequenties groot zijn en er vaak ook boeteclausules van toepassing zijn. Des te meer reden om te vertrouwen op de kennis en kunde van Hanze advocaat. Wij kennen alle wet- en regelgeving en kunnen je tijdig wijzen op valkuilen.

Onderwerpen bij ziekte:

  • Loondoorbetaling
  • Bedrijfsarts
  • WIA-beoordeling
  • Deskundigenoordeel
  • Arbeidsdeskundige
  • Derde jaars sanctie UWV
  • Passende arbeid
  • Tweede spoor re-integraie
  • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
  • STECR-richtlijnen

Hi, mijn naam is Roelien. Waar kan ik je mee helpen?

Ziekte en re-integratie? Wat kun je er als werkgever aan doen? Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen!