Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Het was even wachten, maar eind februari 2019 was het zover

De Regeling compensatie transitievergoeding is vastgelegd. Deze regeling voorziet in de compensatie als de arbeidsovereenkomst vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd.

Op grond van deze wet worden werkgevers gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding bij een ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer. Het gaat hierbij om werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en werknemers die na een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst gaan en een transitievergoeding krijgen.

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Vanaf 1 april 2020 kan de aanvraag voor vergoeding van de betaalde transitievergoeding worden ingediend bij het UWV. De aanvraag voor compensatie voor de betaalde transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2020. Aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding betaald na 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden nadat de vergoeding volledig is betaald. Hierbij zal moeten worden gerekend vanaf het moment dat de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. Hierbij geldt: te laat is ook echt te laat.

Maak nu al een stappenplan om ervoor te zorgen dat je de compensatie niet misloopt.

Waar kijkt het UWV naar?

Het UWV zal straks moeten beoordelen of een werkgever recht heeft op compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding en wat de hoogte van de compensatie dan moet zijn. Hiervoor zal het UWV in ieder geval moeten nagaan:

  • Dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst.
  • Wat de duur van de arbeidsovereenkomst was.
  • Dat de transitievergoeding volledig is betaald.
  • Hoe de transitievergoeding is berekend.
  • Wat de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De transitievergoeding wordt niet in alle gevallen volledig gecompenseerd. De compensatie is maximaal de hoogte van de transitievergoeding die is verschuldigd op het moment dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever na twee jaar eindigt. Als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, en de transitievergoeding wordt hierdoor hoger, komt dit voor rekening en risico van de werkgever. Ook zal de compensatie niet meer bedragen dan het brutoloon dat aan de werknemer is betaald tijdens de periode waarin de werknemer arbeidsongeschikt was.

Beslistermijn van het UWV

Nadat het UWV de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding heeft ontvangen zal het UWV binnen 8 weken een beslissing nemen. Redt het UWV dit niet? Dan zal het UWV de werkgever hiervan op de hoogte moeten stellen en een nieuwe beslistermijn geven.

Let op: deze beslistermijn geldt niet voor de ‘oude’ gevallen.  Je kan namelijk al een aanvraag indienen voor compensatie voor uitbetaalde transitievergoeding vanaf 1 juli 2015. De beslistermijn is dan zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

Moet de transitievergoeding worden uitbetaald?

Het antwoord is nee. De verwachting is wel dat de komende periode werknemers met een slapend dienstverband de werkgevers zullen verzoeken om hun dienstverband te beëindigen. Zo kunnen ze alsnog de transitievergoeding krijgen.

Deze verwachting wordt verstrekt door het feit dat het Scheidsgerecht Gezondheidszorg eind 2018 een opvallende uitspraak heeft gedaan. Kort gezegd oordeelde het Scheidsgerecht dat de werkgever het slapende dienstverband met een werknemer diende te beëindigen op grond van het goed werkgeverschap. Hierdoor zou je als werkgever gedwongen worden om het dienstverband met de werknemer te beëindigen en zou je vervolgens een transitievergoeding verschuldigd kunnen zijn.

Lees hier de uitspraak van het Scheidsgerecht

Moet de arbeidsovereenkomst worden beëindigd?

Het is de vraag hoe dit nu gaat uitwerken in de praktijk. Tot dusver was het uitgangspunt dat het niet ‘netjes’ was om een dienstverband met een medewerker slapend te houden. Je was als werkgever echter niet verplicht het dienstverband te beëindigen.

Er zijn nu voorstanders te vinden van het standpunt dat dit straks anders zal zijn. Dit komt omdat de transitievergoeding straks wordt gecompenseerd. Dit ligt naar mijn mening genuanceerder omdat je als werkgever nog steeds de transitievergoeding dient voor te financieren. De uitkomst kan in mijn optiek dan ook per situatie verschillend zijn.

Al een verzoek tot beëindiging en uitbetaling ontvangen?

Heb je een verzoek ontvangen van de werknemer om het (slapende) dienstverband te beëindigen? En wil de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding? Neem contact met ons op om te bespreken hoe je hiermee het beste kan omgaan. Daarnaast geven we je een stappenplan om ervoor te zorgen dan je de compensatie niet misloopt. Mocht je tot betaling van de transitievergoeding overgaan.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!