Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

De Wet Compensatie Transitievergoeding na twee jaar ziekte is een feit. Per 1 april 2020 kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. Dat duurt nog even, maar het is nu al nodig om je hierop voor te bereiden. Hoe je dat het beste kunt doen lees je in dit artikel.

Nu al beleid maken voor de slapende dienstverbanden en nieuwe gevallen – 4 tips

De Wet Compensatie is definitief en dus is het tijd om beleid te maken over hoe hierop te anticiperen. Graag geven we 4 tips die hierbij van belang zijn.

 1. Bepaal als organisatie of je de slapende dienstverbanden nu gaat beëindigen (via het UWV of via vaststellingsovereenkomsten) of dat je wacht tot vlak voor 1 april 2020. In het eerste geval bespaar je kosten omdat de doorlopende opbouw van de Transitievergoeding stopt. Maar het nadeel is dat je de betaling van de Transitievergoeding wel zult moeten voorfinancieren (en wellicht ook nog de eindafrekening van het dienstverband). De compensatie volgt nl pas nadat je in april 2020 de aanvraag daartoe hebt ingediend.
 2. Ook is het van belang te bepalen wat je wilt doen met de slapende dienstverbanden van medewerkers die binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Op dat moment eindigt het dienstverband immers van rechtswege en behoeft er in het geheel geen transitievergoeding voldaan te worden. Dit geldt natuurlijk ook voor de nieuwe gevallen. Hoewel het per saldo altijd voordeliger zal zijn om de dienstverbanden te laten doorlopen, heeft de keuze hieromtrent ook te maken met de invulling van het werkgeverschap en de financiële situatie.
 3. Als je er voor kiest om de uitbetaling van de transitievergoeding zo ver mogelijk vooruit te schuiven, dan is het van belang om de datum te bepalen wanneer er wel een aanvang wordt gemaakt met het opstarten van de procedure bij het UWV of het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst. De dienstverbanden lopen immers nog en die moeten eerst worden afgewikkeld (inclusief de betaling van de Transitievergoeding) voordat de compensatie kan worden aangevraagd. De afwikkeling van de dienstverbanden kost zomaar enkele maanden.
 4. Tot slot zal er iemand binnen de organisatie moeten worden aangewezen die de afwikkeling van de slapende dienstverbanden en de aanvraag van de Compensatie voor zijn rekening neemt. Diegene zou daarover nu al een memo moeten schrijven ten aanzien van het te voeren beleid. Daarbij hoort dan ook het in kaart brengen van het aantal slapende dienstverbanden, inclusief de leeftijden, hoogte van de vergoedingen etc.

Advies nodig om het beleid te bepalen en de voors en tegens af te wegen?

De wet geldt voor alle ‘ziektegevallen’ vanaf 1 juli 2015

De wet gaat met terugwerkende kracht gelden. Kort gezegd betekent dit dat de compensatie geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 na 104 weken ziekte zijn beëindigd. Maar ook voor tijdelijke contracten die vanaf 1 juli 2015 niet zijn verlengd en waarbij de werknemer ziek was. De compensatie geldt ook voor beëindigingen met een vaststellingsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Recht op compensatie en hoogte van de compensatie

Aan de hoogte van de compensatie zitten wat haken en ogen. Alleen een betaalde transitievergoeding kan worden gecompenseerd. Dat betekent dat de vergoeding altijd eerst moet worden voorgefinancierd. De compensatie is op zich gelijk aan de vergoeding die je aan de werknemer hebt betaald. Maar er zijn 2 ‘caps’ ingebouwd.

 1. Ten eerste is de compensatie nooit hoger dan de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft bij het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Dat is over het algemeen de termijn van 104 weken. Is het dienstverband daarna slapend gehouden, dan heeft de werknemer ook recht op de transitievergoeding over die periode maar voor dat deel wordt je als werkgever niet gecompenseerd. Meer over slapende dienstverbanden.
 2. Ten tweede zal de compensatie niet hoger zijn dan het bedrag van het betaalde brutoloon dat tijdens de ziekte betaald werd. Werkgeverslasten worden niet gecompenseerd.

7 to do’s om de Compensatie niet mis te lopen

Op 28 mei 2018 is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Hierin staan de spelregels voor het ontvangen van de compensatie. Bij een aanvraag voor compensatie moeten een heel aantal stukken digitaal worden aangeleverd. Omdat 1 april 2020 nog ver weg is en de stukken dan misschien niet meer te achterhalen zijn, is het goed om het dossier nu al compleet te maken met de volgende 6 onderdelen.

 1. De arbeidsovereenkomst(en)
 2. Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld een ontslagvergunning van het UWV, een uitspraak van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst.
 3. Stukken waaruit blijkt dat de werknemer een Ziektewetuitkering is toegekend of een Wia-aanvraag is geweest. Overigens controleert het UWV dit zelf ook bij de aanvraag.
 4. Een verklaring vragen dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de duur van de periode van ziekte en de naam van de bedrijfsarts. Hoewel dit niet een strikt noodzakelijke eis is, is het nu veel gemakkelijker om vast te leggen dan wanneer het UWV het verzoek daartoe in 2020 neerlegt
 5. Een bewijs van het loon dat tijdens de ziekte is betaald. Hiervoor moeten loonstroken worden aangeleverd van de gehele (!) ziekteperiode.
 6. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 7. Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Weten hoe je alle stukken het best kunt verzamelen?

Pas vanaf 1 april 2020, maar uiterlijk 30 september 2020 de aanvraag indienen

Voor alle gevallen waarin de transitievergoeding voor 1 april 2020 is betaald, moet de aanvragen uiterlijk 30 september 2020 zijn ingediend. Vervolgens heeft het UWV 6 maanden de tijd om te beslissen.

Je geduld wordt dus nogmaals op de proef gesteld, maar uiteindelijk zullen de betaalde transitievergoedingen gecompenseerd worden. Een kleine kanttekening: je betaalt wel zelf mee aan de compensatie. Die wordt namelijk betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds. De premie daarvoor zal dus stijgen.

Ben je nu verplicht om de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte te beëindigen?

Een werknemer kan een beëindiging van zijn dienstverband nog steeds niet afdwingen. Uiteraard zul je wel kritisch moeten kijken naar welk belang je nog hebt om het dienstverband slapend te houden én naar je eigen invulling van goed werkgeverschap. Het feit dat de Transitievergoeding eerst moet worden voorgefinancierd kan een goed belang zijn om zolang mogelijk te wachten met het uitbetalen van de vergoeding.

Gewenste oplossing?

Je kunt je twijfels hebben of deze compensatie een gewenste structurele oplossing is. De wetgever heeft in ieder geval geen aanleiding gezien om in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het recht op een transitievergoeding na 104 weken ziekte te wijzigen.

Vragen?Roelien-Klaver - Hanze advocaat

In veel gevallen gaat het hier om grote bedragen, dus ik kan me voorstellen dat je behoorlijk wat vragen hebt over deze nieuwe wet. Neem vandaag nog contact met me (Roelien Klaver – 085 2733586) op, dan beantwoord ik ze graag voor je.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Heb je een vraag over de Wet Compensatie Transievergoeding na twee jaar ziekte?

Is iets niet duidelijk of heb je een vraag? Stel die dan hier.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties