Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is een feit. Per 1 april 2020 kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. Dat duurt nog even, maar het is nu al nodig om je hierop voor te bereiden. Hoe je dat het beste kunt doen lees je in dit artikel.

Nu al beleid maken voor de slapende dienstverbanden en nieuwe gevallen – 4 tips

De wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is definitief en dus is het tijd om beleid te maken over hoe hierop te anticiperen. Graag geven we 4 tips die hierbij van belang zijn.

 1. Bepaal als organisatie of je de slapende dienstverbanden nu gaat beëindigen (via het UWV of via vaststellingsovereenkomsten) of dat je wacht tot vlak voor 1 april 2020. In het eerste geval bespaar je kosten omdat de doorlopende opbouw van de transitievergoeding stopt. Hoewel, dit kan anders zijn op het moment dat het gaat om een grote groep werknemers die 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst zijn. Per 1 januari 2020 komt namelijk de verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor hen te vervallen. Het nadeel van nu beëindigen is dat je de betaling van de transitievergoeding wel zult moeten voorfinancieren (en wellicht ook nog de eindafrekening van het dienstverband). De compensatie van het UWV volgt namelijk pas nadat je in april 2020 de aanvraag daartoe hebt ingediend.
 2. Ook is het van belang te bepalen wat je wilt doen met de slapende dienstverbanden van medewerkers die binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Op dat moment eindigt het dienstverband immers van rechtswege en hoeft er in het geheel geen transitievergoeding voldaan te worden. Hoewel het per saldo altijd voordeliger zal zijn om de dienstverbanden te laten doorlopen, heeft de keuze hierover ook te maken met de invulling van het werkgeverschap en de financiële situatie.
 3. Als je er voor kiest om de uitbetaling van de transitievergoeding zo ver mogelijk vooruit te schuiven, dan is het van belang om de datum te bepalen wanneer er wel een aanvang wordt gemaakt met het opstarten van de procedure bij het UWV of het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst. De dienstverbanden lopen immers nog en die moeten eerst worden afgewikkeld (inclusief de betaling van de transitievergoeding) voordat de compensatie kan worden aangevraagd. De afwikkeling van de dienstverbanden kost zomaar enkele maanden.
 4. Tot slot zal er iemand binnen de organisatie moeten worden aangewezen die de afwikkeling van de slapende dienstverbanden en de aanvraag van de compensatie voor zijn rekening neemt. Diegene zou daarover nu al een memo moeten schrijven ten aanzien van het te voeren beleid. Daarbij hoort dan ook het in kaart brengen van het aantal slapende dienstverbanden, inclusief de leeftijden, hoogte van de vergoedingen etc.

Advies nodig om het beleid te bepalen en de voors en tegens af te wegen?

De wet geldt voor alle ‘ziektegevallen’ vanaf 1 juli 2015

De wet gaat met terugwerkende kracht gelden. Kort gezegd betekent dit dat de compensatie geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 na 104 weken ziekte zijn beëindigd. De compensatie geldt ook voor beëindigingen met een vaststellingsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Recht op compensatie en hoogte van de compensatie

Aan de hoogte van de compensatie zitten wat haken en ogen. Alleen een betaalde transitievergoeding kan worden gecompenseerd. Dat betekent dat de vergoeding altijd eerst moet worden voorgefinancierd. De compensatie is gelijk aan de vergoeding die je aan de werknemer hebt betaald. Maar er zijn 2 ‘caps’ ingebouwd.

 1. Ten eerste is de compensatie nooit hoger dan de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft bij het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Is het dienstverband daarna slapend gehouden, dan heeft de werknemer ook recht op de transitievergoeding over die periode maar voor dat deel word je als werkgever niet gecompenseerd. Meer over slapende dienstverbanden.
 2. Ten tweede zal de compensatie niet hoger zijn dan het bedrag van het betaalde brutoloon dat tijdens de ziekte betaald is. Werkgeverslasten worden niet gecompenseerd.

6 to do’s om de Compensatie niet mis te lopen

Op 28 mei 2018 is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Hierin staan de spelregels voor het ontvangen van de compensatie. Bij een aanvraag voor compensatie moeten een heel aantal stukken digitaal worden aangeleverd. Omdat 1 april 2020 nog ver weg is en de stukken dan misschien niet meer te achterhalen zijn, is het goed om het dossier nu al compleet te maken met de volgende  onderdelen.

 1. De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 2. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Voor de oude gevallen zal gelden dat UWV vaak een beschikking heeft gegeven over de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering). Of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld wordt, evenals de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld.

Weten hoe je alle stukken het best kunt verzamelen?

Pas vanaf 1 april 2020, maar uiterlijk 30 september 2020 de aanvraag indienen

Voor alle gevallen waarin de transitievergoeding voor 1 april 2020 is betaald, moet de aanvragen uiterlijk 30 september 2020 zijn ingediend. Vervolgens heeft het UWV 6 maanden de tijd om te beslissen.

Je geduld wordt dus nogmaals op de proef gesteld, maar uiteindelijk zullen de betaalde transitievergoedingen gecompenseerd worden. Een kleine kanttekening: je betaalt wel zelf mee aan de compensatie. Die wordt namelijk betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds. De premie daarvoor zal dus stijgen.

Ben je nu verplicht om de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte te beëindigen?

Een werknemer kan een beëindiging van zijn dienstverband nog steeds niet afdwingen. Uiteraard zul je wel kritisch moeten kijken naar welk belang je nog hebt om het dienstverband slapend te houden én naar je eigen invulling van goed werkgeverschap. Het feit dat de transitievergoeding eerst moet worden voorgefinancierd kan een goed belang zijn om zolang mogelijk te wachten met het uitbetalen van de vergoeding.

Gewenste oplossing?

Je kunt je twijfels hebben of deze compensatie een gewenste structurele oplossing is. De wetgever heeft in ieder geval geen aanleiding gezien om in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het recht op een transitievergoeding na 104 weken ziekte te wijzigen.

Vragen?Roelien-Klaver - Hanze advocaat

In veel gevallen gaat het hier om grote bedragen, dus ik kan me voorstellen dat je behoorlijk wat vragen hebt over deze nieuwe wet. Neem vandaag nog contact met me (Roelien Klaver – 085 2733586) op, dan beantwoord ik ze graag voor je.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!