Ontslag

Bij een ontslag komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst. Ontslag kan je nemen en krijgen.  Er zijn behoorlijk wat manieren (afhankelijk van de reden) om ontslag te krijgen:

  • de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op na toestemming via het UWV
  • de werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter
  • de werkgever en de werknemer zijn het eens over een beëindiging en leggen de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst
  • de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege: er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en deze wordt door de werkgever niet verlengd
  • de werkgever ontslaat de werknemer op staande voet vanwege een ernstige misdraging
  • de werkgever gaat failliet.

Verschillende manieren om als werknemer ontslag te nemen zijn er ook:

  • de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege en de werknemer geeft aan de arbeidsovereenkomst niet te willen verlengen
  • de arbeidsovereenkomst wordt tussentijds opgezegd door de werknemer
  • de werknemer neemt ontslag op staande voet

Aan bovenstaande ontslagroutes kleven behoorlijk wat haken en ogen. De werkgever kan niet zomaar een werknemer ontslaan, daarvoor moet er een goed dossier zijn tegen de werknemer.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties