Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Ontslag wegens disfunctioneren, altijd melden?

Werkgevers in de zorg moeten sinds 1 januari 2016 een ontslag wegens disfunctioneren melden bij de IGZ. Deze verplichting volgt uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ondanks dat deze verplichting al geruime tijd geldt, is niet altijd duidelijk hoe ver deze verplichting reikt. Daarnaast wordt deze meldingsplicht bij vaststellingsovereenkomst nog wel eens uit het oog verloren.

De melding aan de IGZ is verplicht wanneer de werknemer ernstig tekortschiet in zijn functioneren. Deze verplichting geldt niet alleen voor werknemers in dienst, maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandigen die ingehuurd worden.

Ernstig tekortschieten, wanneer is dat aan de orde?

Of er sprake is van ernstig tekortschieten moet door de werkgever zelf worden bepaald. Er moet een melding worden gedaan als er:

  • sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen
  • aanwijzingen zijn dat de werknemer mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, of
  • aanwijzingen zijn dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de werknemer.

Handel snel: binnen 3 werkdagen melden

De melding moet worden gedaan binnen drie werkdagen nadat het ontslag is aangezegd. Indien de werknemer zelf ontslag heeft genomen, dan geldt de meldingsplicht nog steeds. De melding kan gedaan worden via de website van de IGJ.

Ook melden bij een vaststellingsovereenkomst!

Met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, staat de verplichting tot het doen van een melding niet in de weg.

Geen zwijgcontracten

Sterker nog,  pas op met het sluiten van zogenoemde zwijgcontracten. In de vaststellingsovereenkomst moet niet worden opgenomen dat partijen zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Of dat partijen volledige geheimhouding in acht nemen over de feiten en omstandigheden van het ontslag. Ook het opnemen dat er geen melding bij de IGJ zal worden gedaan (als dat nog niet gedaan is) is niet toegestaan.

Dergelijke zwijgcontracten worden door de IGJ niet geaccepteerd.

Boete

Wanneer het disfunctioneren niet of niet tijdig wordt gemeld kan de IGJ een boete opleggen. Naast het streven naar kwaliteit in de zorgverlening, is dit zeker een reden om de Wkkgz na te leven!

Roelien Klaver

Dit artikel is geschreven door Roelien Klaver. Je kan haar bereiken door te bellen met 038 820 02 15 of te mailen naar

Meer lezen over disfunctioneren en de Wkkgz?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon