Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Laatste call: Werkgevers, maak de slapers dit jaar nog wakker!

Anouk Zwarenstein schreef al eerder over de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 en over de verplichting om de slapende dienstverbanden te beëindigen. In dit artikel wordt ingezoomd op de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad, de compensatieregeling en de transitievergoeding. Inmiddels heeft minister Koolmees namelijk in de brief van 13 december 2019 een aantal onduidelijkheden weggehaald over de compensatieregeling. In dit artikel worden 2 verduidelijkingen besproken.

1) Wijziging in de hoogte van de transitievergoeding en de compensatie

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de opbouw van de transitievergoeding. Dit kan in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij 50-plussers) leiden tot een lagere transitievergoeding. Als werkgever wil je natuurlijk niet geconfronteerd worden met een lagere compensatie, terwijl je de werknemer op grond van de uitspraak van de Hoge Raad de hogere transitievergoeding moet betalen.

Lees hier meer over de wijzigingen in de opbouw van de transitievergoeding.

Daarom is het van belang om te weten hoe het overgangsrecht geregeld is. De minister heeft dit in zijn brief van 13 december 2019 uitgelegd. In dit artikel beperken we ons tot de beëindiging met wederzijds goedvinden:

  • bij een beëindiging met wederzijds goedvinden moet de werkgever vóór 1 januari 2020 met de werknemer tot overeenstemming komen om in aanmerking te komen voor de hoge compensatie. De einddatum van het dienstverband mag dan wel na 1 januari 2020 liggen.

Advies: beëindig de slapende dienstverbanden in 2019

Om zeker te weten dat je de transitievergoeding volledig gecompenseerd krijgt, is het advies om nog dit jaar de arbeidsovereenkomsten met de ‘slapers’ te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding per einde 104 weken.

Hiervoor is vereist dat je vóór 1 januari 2020 overeenstemming bereikt (de einddatum mag wel na 1 januari 2020 liggen). In dat geval ontvang je de compensatie van het UWV op basis van de rekenregels van 2019. Als je ná 1 januari 2020 een beëindigingsovereenkomst tekent, dan ontvang je de compensatie op basis van de vergoedingsregels 2020. Dit terwijl je de werknemer de vergoeding op basis van de regels van 2019 moet betalen. Het verschil kan in de tienduizenden euro’s lopen.

Let op: voor werknemers die voor 1 januari 2015 al 104 weken ziek waren krijg je geen compensatie van het UWV. Zij hadden namelijk na afloop van de 104 weken ziekte sowieso geen recht op een transitievergoeding. Deze dienstverbanden kunnen (vooralsnog) slapend gehouden worden tot AOW-gerechtigde leeftijd. Uiteraard kan er met deze werknemers wel onderhandeld worden over een beëindigingsovereenkomst, maar daar hoeft dan dus geen transitievergoeding te worden aangeboden.

2) Geen maximering van de compensatie tot het loon tijdens 104 weken ziekte

De tweede verduidelijking ziet op de maximering van de compensatie. De wet maximeert het te compenseren bedrag door het UWV op twee onderdelen:

  1. De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. De loonsanctie of het slapende deel wordt niet gecompenseerd. Dit ‘probleem’ in de hoogte van de compensatie is inmiddels weggenomen door de uitspraak van de Hoge Raad doordat je de transitievergoeding mag aanbieden per einde wachttijd.
  2. De compensatie bedraagt daarnaast maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon (het zogenoemde ‘tweede maximum’). Hiermee wordt voorkomen dat de werkgever meer compensatie krijgt dan de loonkosten die zijn gemaakt tijdens twee jaar ziekte. Doel van deze regeling is immers het voorkomen van dubbele kosten voor werkgevers.

Onduidelijk is hoe het ‘tweede maximum’ moet worden uitgelegd. Bijvoorbeeld als tijdens de ziekteperiode een vervroegde IVA-uitkering wordt toegekend of wanneer er een beroep gedaan kan worden op een ziektewetuitkering (no-riskpolis). Vallen deze uitkeringen dan onder de noemer ‘loon’? Als dat niet zo is wordt de compensatie namelijk veel lager.

De minister heeft laten weten dat vanwege deze onduidelijkheid dit ‘tweede maximum’ (nog) niet in werking treedt per 1 april 2020. Dat betekent dat de compensatie (vooralsnog) niet wordt gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon.

Vorder de betaalde transitievergoeding terug bij het UWV!

Per 1 april 2020 kun je de compensatie voor de betaalde transitievergoedingen aanvragen bij het UWV. Heb je daar hulp bij nodig? Hanze advocaat regelt het graag voor je!

Per 1 april 2020 de transitievergoeding bij het UWV terugvorderen? Hanze advocaat regelt het voor je!

Vragen of hulp nodig?

Vragen over de beëindiging van het slapende dienstverband en het claimen van de transitievergoeding bij het UWV? Neem contact met ons op! We helpen je ook graag bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de slapers.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!