Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Update 21 mei 2019

Steun in Eerste Kamer

Kort voordat de klok gisteren 12 keer sloeg is het debat over de WAB in de Eerste Kamer afgerond. Er zijn veel kritische opmerkingen geplaatst op de WAB. Zo is de Eerste Kamer kritisch op het gebrek aan samenhang tussen de WAB en andere belangrijke onderwerpen zoals de loondoorbetaling bij ziekte, de zzp-maatregelen en de nieuwe platformeconomie. Maar de Eerste Kamer is ook bang voor ‘schijnuitzendkrachten’ door de strengere regels voor payrolling. Ligt er wel een totaalpakket van maatregelen dat de arbeidsmarkt écht in balans kan brengen? Minister Koolmees wil daar niet op wachten: “ik wil niet stilstaan, niet vertragen, maar vooruit”. De praktijk vraagt om aanpassingen op korte termijn, aldus de minister.

Op 28 mei a.s. vindt de stemming plaats. Met de toezegging van de minister dat hij voor de zomer met een plan voor een ‘ZZP-wet’ komt, verwachten wij dat hij de meerderheid in de Eerste Kamer zal halen. Daarmee treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

Update 14 mei 2019

Op 20 en 21 mei wordt de WAB behandeld in de Eerste Kamer. Hou onze website in de gaten voor alle updates!

Update 5 februari 2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vandaag (5 februari 2019) met een kleine meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Naast de coalitiepartijen stemden SGP en FvD voor de WAB.

Update 4 februari 2019

Op donderdag 31 januari jl. heeft de Tweede Kamer de WAB behandeld. Ondanks dat het plenaire debat bijna 12 uur duurde, is de WAB er redelijk ongeschonden doorgekomen. Hoewel de oppositie flink haar best deed om de koers te wijzigen, zijn er slechts een paar inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dinsdag 5 februari a.s. stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

Wat zijn ook alweer de gewenste wijzigingen?

Met de WAB wil de regering het flexwerk minder flex maken en vaste banen minder vast. De balans is volgens minister Koolmees zoek. De minister laat weten dat het voor werknemers te moeilijk is geworden om een contract voor onbepaalde tijd te krijgen, terwijl juist het aantal flexcontracten blijft toenemen. De WAB bestaat in totaliteit over 16 wijzigingen.

Over de meest in het oog springende wijzigen hebben we eerder geschreven.

 Status van de wijzigingen: wat blijft, wat gaat weg?

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat de verlening van de proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd naar 5 maanden van tafel is. Het misbruik van deze regeling ligt op de loer en wordt daarom van tafel geveegd.

Ook wil de Kamer dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden, inclusief de pensioenpremie, krijgen als hun collega’s van het bedrijf waar ze voor werken. De verhoging van de WW-premie voor flexwerk kan ook op steun rekenen. Ook de wijziging in de opbouw van de transitievergoeding lijkt er te komen. Nu heb je pas recht op de transitievergoeding na 2 jaar dienstverband, als de WAB in werking treedt start de opbouw van de transitievergoeding vanaf dag 1.

“Het misbruik van deze regeling ligt op de loer en wordt daarom van tafel geveegd.”

Kritiek op de versoepeling van het ontslagrecht

De kritiek van de oppositie ziet vooral op het soepeler maken van het ontslagrecht met de introductie van een cumulatiegrond: de i grond. Deze cumulatiegrond moet het mogelijk maken om meerdere ontslaggronden die niet helemaal ‘voldragen’ zijn te combineren tot 1 redelijke ontslaggrond. Dus simpel gezegd: een beetje disfunctioneren met een beetje vertrouwensbreuk moet leiden tot de i grond. Maar wat ‘een beetje’ is dat moet leiden tot ‘genoeg’ om tot ontslag te komen is onduidelijk. Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op deze cumulatiegrond mag de rechter de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen. De rechter hoeft dit dus niet te doen en hij moet per geval bekijken hoe hoog die extra vergoeding moet zijn (maar dus in ieder geval niet meer dan 50% verhoging).

“Wat ‘een beetje’ is dat moet leiden tot ‘genoeg’ om tot ontslag te komen is onduidelijk”

De oppositie is van mening dat deze i grond de werknemersrechten teveel aantasten. Deze grond brengt te veel onzekerheid met zich mee en is voor de oppositie een reden om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Een poging om wijzigingen op dit onderdeel voor te stellen, strandden bij de coalitie. Die partijen zijn juist van mening dat deze versoepeling van het ontslagrecht nodig is omdat werkgevers anders ‘kopschuw’ worden.

Geen arbeidsmarkt in balans, maar uit balans

De kritiek van de oppositie ziet ook op het probleem van de ZZP-ers. De handhaving op de Wet DBA is opgeschort en er heerst veel onduidelijkheid. De oppositie is van mening dat er geen balans kan komen op de arbeidsmarkt zolang er geen duidelijkheid komt over deze groep. Zij voorzien dat wanneer het aangaan van een flexcontract moeilijker/duurder wordt gemaakt, het inhuren van ZZP-ers juist zal toenemen.

Minister Koolmees heeft toegezegd om later dit jaar met maatregelen te komen. Hij heeft een commissie in het leven geroepen om hem hierover te adviseren. Deze commissie (de commissie regulering van werk) heeft een brede adviesopdracht van de minister gekregen dat kort gezegd ziet op het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Zij zullen de minister ook adviseren over de gevolgen van de platformisering/robortisering en de huidige regels over de loondoorbetaling bij ziekte.

Gaat de WAB er komen?

Dinsdag 5 februari a.s. wordt er in de Tweede Kamer over de WAB gestemd. Waarschijnlijk komt de WAB daar wel doorheen, maar de vraag is of dat ook gaat lukken in de Eerste Kamer. We houden je hierover uiteraard op de hoogte. Hou onze website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!